küberharjutusväljade
juhti 

Brandem Baltic OÜ Copyright © 2023

Loe edasi

Sind ootab suurimate küberõppuste ettevalmistamine ja läbiviimine, tippspetsialistidest meeskonna juhtimine ja ainulaadse küberharjutusväljade multiversumi edasiarendamine!  

CR14-l aitab küberharjutusväljade juhti leida värbamisagentuur Brandem.

+372 515 1749

margaret@brandem.ee

Kandideerimine kestab kuni 14. septembrini.

Otsib

CR14 loob turvalist digitaalset tulevikku ja haldab rahvusvaheliselt tunnustatud NATO küberharjutusvälja.

Ootame Sind kandideerima

 •   Kui Sul on head teadmised IT-taristust ja küberturvalisusest ning selge arusaam küberharjutusväljade toimimisest. 

 •  Oled suurepäraste juhtimisoskustega hea suhtleja, kes mõtleb strateegiliselt ja lahendab probleeme proaktiivselt.

 •  Sul on valmisolek riigisaladuse loa ning NATO ja EL salastatud teabe juurdepääsu-sertifikaatide
  taotlemiseks, või on sertifikaadid juba olemas.

 •  Boonusena on Sul tehniline kõrgharidus küberkaitse valdkonnas ning rahvusvahelise koostöö kogemus.

Sind ootab

 •   Tähendusrikas positsioon – Sul on võimalus anda oma panus maailma võimsaimate küberharjutusväljade
  arendamisse.

 •   Dünaamiline roll, mis sisaldab koostööd välispartnerite ja NATOga ning pakub laialdasi arenguvõimalusi. 

 •   Vabadus kasutada uusimaid tehnoloogiaid ning Sinu
  otsustusvabadus pole piiratud tavapäraste ettevõtte
  struktuuridega.

 •   Paindlik töövorm.
Kandideeri

Liitu meiega

Kandideeri

2021. aastal Kaitseministeeriumi asutatud sihtasutus CR14 põhineb enam kui 10-aastasel küberharjutusvälja kogemusel õppuste, testimise, valideerimise ja eksperimenteerimise valdkonnas. 

Tekkis huvi?

Võta julgelt ühendust Brandemi värbamiskonsultant Margaret Idasaarega või värbamisassistent Epp-Kirkega!

Margaret Idasaar

12

35

1

aastat küber-
harjutusvälja 
kogemust

päeva puhkust

tasustatud vaba
päev kvartalis

Stebby ja täiendav tervisekindlustus

oluline panus riigikaitsesse

noor ja kiiresti arenev organisatsioon

CR14 areneb ja kasvab kiiresti ning pakub palju rahvusvahelist suhtlemist – panustamine Eesti ja NATO julgeolekusse on omaette väärtus. Investeerime palju heasse organisatsioonikultuuri ja töökeskkonda. Meiega liitudes ootavad Sind tippspetsialistidest töökaaslased - #cyberranger-id!

Siim Alatalu,
CEO

Sind ootab missiooniga töö ning unikaalne võimalus osaleda maailma võimsamate küberharjutusväljade arendamisel!

Kandideeri

Epp-Kirke Küttis

+372 5556 3449 

eppkirke@brandem.ee

Osale maailma võimsamate küberharjutusväljade arendamisel!