võrguinseneri 

Brandem Baltic OÜ Copyright © 2023

Loe edasi

Sind ootab koostöö rahvusvaheliste organisatsioonidega ning tippspetsialistidest meeskond. Oma igapäevatöös tegeled küberõppusteks vajalike võrkude ja andmekeskuse haldamise, uute võrgulahenduste leidmise, testimise, planeerimise ja juurutamisega.

CR14-l aitab võrguinseneri leida värbamisagentuur Brandem.

+372 515 1749

margaret@brandem.ee

Kandideerimine kestab kuni 11. septembrini.

OTSIB

CR14 loob turvalist digitaalset tulevikku ja haldab rahvusvaheliselt tunnustatud NATO küberharjutusvälja.

Ootame Sind kandideerima

 •   Kui Sul on vähemalt 2-aastane kogemus võrgulahenduste väljatöötamisel, kogemus IPv4/IPv6 internetiprotokollidega, teadmised erinevatest asjakohastest tehnoloogiatest ja võrguprintsiipidest. 

 •  Sul on head kogemused süsteemide automatiseerimise ja juurutamise tööriistadega.

 •  Oled organiseeritud meeskonnamängija, kes on avatud uuendustele ning lahendab probleeme proaktiivselt.

 •  Sul on valmisolek õppuste ajal tööajaväliselt panustamiseks.

 •  Boonusena on Sul IT-alane haridus või vastavad sertifikaadid (näiteks CCNA, CCNP).

 •  Suhtled vabalt eesti ja inglise keeles.

Sind ootab

 •   Tähendusrikas positsioon – Sul on võimalus anda oma panus maailma võimsaimate küberharjutusväljade
  arendamisse.

 •   Dünaamiline roll, mis sisaldab koostööd välispartnerite ja NATOga ning pakub laialdasi arenguvõimalusi. 

 •   Vabadus kasutada uusimaid tehnoloogiaid ning Sinu
  otsustusvabadus pole piiratud tavapäraste ettevõtte
  struktuuridega.

 •   Paindlik töövorm ning kaasaegne kontor Tallinna südalinnas.
Kandideeri

Liitu meiega

Kandideeri

2021. aastal Kaitseministeeriumi asutatud sihtasutus CR14 põhineb enam kui 10-aastasel küberharjutusvälja kogemusel õppuste, testimise, valideerimise ja eksperimenteerimise valdkonnas. 

Tekkis huvi?

Võta julgelt ühendust Brandemi värbamiskonsultant Margaret Idasaarega või värbamisassistent Epp-Kirkega!

Margaret Idasaar

12

35

1

aastat küber-
harjutusvälja 
kogemust

päeva puhkust

tasustatud vaba
päev kvartalis

Stebby täiendav tervisekindlustus

oluline panus riigikaitsesse

noor ja kiiresti arenev organisatsioon

Sind ootab missiooniga töö ning unikaalne võimalus osaleda maailma võimsamate küberharjutusväljade arendamisel!

Epp-Kirke Küttis

+372 5556 3449 

eppkirke@brandem.ee

Anna oma panus rahvusvahelise küberturbeõppuse keskkonna kujundamisse ja toimimisse!