Tegevjuht,

tule (p)arenda Eesti Autorite Ühingut!

MTÜ Eesti Autorite Ühingul aitab tegevjuhti leida ainulaadne tööandja turundus- ja värbamisagentuur Brandem.

Miks liituda Eesti Autorite Ühinguga tegevjuhi rollis?

pikaajalised ja pühendunud töötajad, kes on südamega asja juures

Haara võimalusest saada ainulaadse organisatsiooni eestvedajaks

Kui oled kirglik loomevaldkonna huviline ja uuendusmeelne läbirääkija, siis loe lähemalt väljakutsest EAÜ-s.

Sind ootab vastutusrikas roll autorite ja kasutajate vahel, võimalus uuendada organisatsiooni toimimist ja panustada suurte muutuste keeristes oleva muusikavaldkonna arengusse.

Kandideerimise tähtaeg on 30.11.2020

 Brandem Baltic OÜ
Copyright © 2020

Soovid lisainfot?

Sinu küsimustele vastab Brandemi värbamiskonsultant Minna-Maria Lõbus.

+372 5887 5057

minna@brandem.ee

KANDIDEERI
KANDIDEERI KOHEKANDIDEERI

Mis organisatsioon on Eesti Autorite Ühing?

Eesti Autorite Ühing (EAÜ) on 1991. aastal asutatud suurim kollektiivse esindamise organisatsioon Eestis. EAÜ on ühenduslüli autorite ja teoste kasutajate vahel, mis võimaldab autoritel teoste kasutajatelt õiglast tasu saada ja lihtsustab asjaajamist autorite ja teoste kasutajate vahel. Ühing liidab erinevaid Eesti autoreid, keda on tänaseks 5500. 2019. aastal kogusime kokku üle 7 miljoni euro autoritasusid.

KANDIDEERI

Vaiko Eplik
juhatuse esimees

Juko-Mart Kõlar

Kadri Sundja

Kirke Karja

Karl-Ander Reismann

Jaan Jaago

Virgo Sillamaa

Juhatuse liikmed:

“Usun, et muusikavaldkonnas on väga palju ruumi uuendusteks ja võimalusi digitaliseerimiseks - olgu selleks ärimudelid või kompensatsiooniskeemid ja seda nii kodumaal kui globaalselt. 

Ootan, et uus juht avatud pilgul ning organisatsiooni liikmete huvidest lähtudes sel teemal kaasa räägib ja tegutseb."

Kadri Sundja, juhatuse liige

KANDIDEERI

Sinu igapäevatöö tegevjuhina

Oled muutuste arhitekt

Hoiad tasakaalu osapoolte vahel

See on Sinu võimalus arendada ja uuendada olulise organisatsiooni toimimist. Sead strateegilisi eesmärke ja lood plaane koos juhatusega.

Teed koostööd autorite ja teoste kasutajatega, pidades silmas eesmärki - teoste kasutamise suurendamist ja tasude efektiivset kogumist.

Kaasad 22-liikmelist meeskonda

"Inimeste inimesena" juhid ja motiveerid peamiselt raamatupidajatest ja juristidest koosnevat tiimi ning värbad töötajaid.

Esindad EAÜ-d avalikkuses

Esindad organisatsiooni avalikkuses, tegeled mainekujundamisega ning suhtled liikmetega. Samuti korraldad sise- ja väliskommunikatsiooni.

Juko-Mart Kõlar, juhatuse liige

“Organisatisoon seisab teelahkmel ning Sinu kujundada on edasine kurss. Hiljuti valitud uus juhatus on nooruslik ja tulevikku vaatav grupp andekaid inimesi, kes on valmis koos Sinuga kaasa mõtlema.

Lähitulevikus on fookuses Euroopa Liidu tasandil kahe väga olulise direktiivi implementeerimine Eesti õigusruumi, mistõttu on oluline, et omad juriidilist võimekust.

Kalev Rattus, praegune tegevjuht

“Ühinesin EAÜ-ga pea 28 aastat tagasi soovist kaitsta autorite õigusi ning see ühing on olnud kõik need aastad minu südameprojektiks. 
On aeg anda teatepulk üle uuele juhile, kes on valmis organisatsiooni arengusse panustama kõik oma võimed.
Uue tegevjuhi puhul on oluline veendumus, et teed õiget asja ja valmisolek pühendada end valdkonna arendamisele. Teed õiget asja hoolimata sellest, mida Sinust arvatakse.

toetav juhtkond, kes annab Sulle piisavalt vabadust, et muutusi ellu viia

töötaja soodustused nagu ametiauto, spordikompensatsioon ja paindlik tööaeg

võimalus panustada autoriõiguse seaduse kujundamisesse ja muusikavaldkonna arengusse

katsumusterohke roll tugeva missioonitundega mittetulundusühingus

võimalus uuendada ja arendada unikaalse organisatsiooni toimimist

välislähetused ja tihe koostöö nii kodu- kui välismaiste organisatsioonidega

Sinult ootame

KANDIDEERI

 Siirast huvi loomevaldkonna vastu (muusika, audiovisuaal- ja kujutav kunst)
Eelnevat kogemust inimeste ja protsesside juhtimises
Kogemust innovatsiooni ja muudatuste juhtimises
Pädevust digiteemades ja juriidilist mõtlemist
Tipptasemel läbirääkimis- ja esinemisoskust
Otsustus- ja analüüsivõimet ning lahendustele orienteeritust
Väga head eesti ja inglise keele oskust, vene keele oskus tuleb kasuks
Eeliseks on kokkupuude autoriõiguse
 valdkonnaga ja juriidiline haridus