realiseeri end uuendusmeelses koolis!

Elva Gümnaasiumil on värbamispartneriks Brandem.

Küsimuste korral võta ühendust Brandemi värbamiskonsultandiga Inge-Helene Pello.

+372 5866 0306

helene@brandem.ee

Toomas Tuul
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja 

"Vingete inimeste kujunemise nägemine ja sellesse panustamine on minu töö parim osa. Boonuseks on see, et kool asub imekaunis Elvas. Igal hommikul Tartust Elvasse saabudes tunnen mõnusat männipuude lõhna. Elva Gümnaasium ei ole ei maakool ega linnakool, vaid on kusagil seal vahepeal, mis mulle väga meeldib."

Elva Gümnaasiumi direktorina oled Elva koolipere ühenduslüli

 juhid ja esindad Elva Gümnaasiumit ning oled inspireeriv juht

 planeerid eelarvelisi vahendeid ja juhid kooli finantstegevust

 tagad toimiva ja edulise õppekorralduse ning õppekeskkonna

 otsustad personalivajaduste üle, tagad kvalifitseeritud õpetajate olemasolu ja sõlmid töölepinguid

 lood võimalused õpilaste arengu toetamiseks ja tagad õpilaste vaimse ning füüsilise turvalisuse

"Elva Gümnaasiumi vilistlasena soovisin anda midagi tagasi kogukonnale ja valisin oma tööandjaks just sama kooli. Gümnaasiumihoone avatud ja sõbralik kollektiiv tervitas mind avasüli. Kindlasti saab üheks direktori väljakutseks hoonete ühendamine ning noorte õpetajate hoidmine meie koolis."

Oled Elva Gümnaasiumi visiooni kujundaja ja kandja

 oled kogenud juht, kellel on kogemus nii personalijuhtimises, eduka meeskonna moodustamises kui haridusvaldkonnas

 omad magistrikraadi

 sind iseloomustab probleemide lahendamise oskus, finants- ja analüütiline võimekus, otsustuskindlus ja initsiatiivikus

• lisaks suurepärasele eesti keelele nii kõnes kui kirjas, suhtled heal tasemel inglise ja vene keeles

Tugevate traditsioonidega edukas kool

Gümnaasium algatuslikus ja looduskaunis vallas

Võimalus kaasajastada õppetöö korraldust

Kandideeri

DIREKTOR –

Kui Sul on sisemine motivatsioon, et panustada Elva Gümnaasiumi jätkuvasse arengusse, siis kandideeri siin

Elva Gümnaasium on Elva linnas Tartumaal tegutsev edumeelne õppeasutus. 

Koolil on kaks õppehoonet, kus õpib kokku ligikaudu 1000 õpilast. Üks asub aadressil Tartu maantee 3 ja teine Puiestee 2. Tartu maantee tiibhoones tegutseb ka Elva Linnaraamatukogu.

1913

Elva kooli asutamisaeg

100

õpetajat

2

õppehoonet

Kandideeri

Mis Sind Elva Gümnaasiumis ees ootab?

Kandideeri

Piret Jaani
7.-12. klasside õppejuht

Liis Lehiste
Elva valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja 

"Sind kui uut Elva Gümnaasiumi direktorit ootab väga tugev toetusmeeskond valla poolt. 
Vallavalitsuse meeskond on eesrindlik ja tänapäevase nägemisega, kus infovahetus toimib kiirelt. Oleme tulevikku vaatav ning lahendus- ja õppijakeskne vald.
"

"Uus direktor saab vabaduse kujundada Elva Gümnaasiumi visiooni. Tänu sel aastal algavale gümnaasiumihoone rekonstrueerimisele on
Sul võimalus kaasajastada õpikeskkonda
 ja panustada kahe õppehoone ühtsemaks kujunemisesse. Sinu edu toetab Elva vald ja koostööaltid ning uuendusmeelsed õppejuhid ja õpetajad."

Koostööaldis ja avatud tugi-meeskond

Miks liituda Elva Gümnaasiumiga?

Teadmised on igihaljad

Elva Gümnaasiumi tunnuslause

Lisaks võimaldame Sulle 56 päeva puhkust, kolm tervisepäeva aastas, soodustused Elva spordihoones ning töösõitudeks autokompensatsiooni.

Heiki Hansen
Elva valla abivallavanem

Kandideerimistähtaeg on 30.12.2022.