Flexa Eesti AS-il aitab kvaliteedijuhti leida ainulaadne värbamisagentuur Brandem.

 Brandem Baltic OÜ
Copyright © 2022

KAS SOOVID LISAINFOT?

Sinu küsimustele vastab Brandemi värbamiskonsultant Evelin Kuivjõgi.

 +372 5887 5057

evelin@brandem.ee

Flexa Eesti AS on üks Euroopa juhtivaid lastetoamööbli tootjaid, kelle emaettevõte asub Taanis, kust on juhitud mööbli tootmist ja arendamist juba aastast 1972. Tegutseme Eestis aastast 1994 ning meie Kadrina ja Viru-Nigula tehastes toodetud mööblit müüakse üle terve maailma. 

FLEXA

Kandideeri

VALDKONNA LIIDER

Meie eesmärk on alati olla uuendus-meelne, oleme pühendunud enese ületamisele ja parimate lahenduste leidmisele. Oma igapäevatöös lähtume väärtustest: usaldus, austus, lojaalsus ja tulemustele suunatus.

KVALITEEDIJUHT,

Kandideeri

Tegemist on põhjamaade ettevõttega, mille tooted on suunatud lastele. Meil on välja töötatud standardid ohutusele, kus nõuded kvaliteedile kõrged. Just Sina saad tagada selle, et lapsi ümbritseks turvaline keskkond ja tooted oleksid ajas kestvad.

on Sinus ambitsiooni võtta vastu väljakutse rahvusvahelises tootmisettevõttes?

MIKS VALIDA FLEXA?

Kandideeri

SINA KUI KVALITEEDIJUHT

■ Arendad ja haldad kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi

■ Koordineerid tööohutuse valdkonda ja organiseerid 7st liikmest koosneva kvaliteediosakonna tööd

■ Hoolitsed kvaliteedinõuete järgimise eest tootmisprotsessis, organiseerid vajalikke kvaliteedi-, keskkonna- ja ohtusualaseid koolitusi ja vastutad sise- ja välisauditite läbiviimise eest

Kandideeri

VÕIMALUS ARENEDA

Sul on võimalus areneda ja pidevalt uusi kogemusi saada. Sinu töö osaks on koostööpartnerite külastamine üle Euroopa. Anname Sulle vabaduse kaasa mõelda ja oma põnevaid ideid ellu rakendada.

ÜHTNE MEESKOND

Teed koostööd nii Kadrina kui Viru-Nigula tehastes töötavate 150 abivalmi kolleegiga. Tegutseme ühtse meeskonnana, mille kõik liikmed on toetatud. Veedame tööväliselt mõnusalt aega koos.

HINDAME OMA TÖÖTAJAID

Loome lisaväärtuseid oma hindamatutele inimestele, näiteks toetame sportimist, peame töötajaid meeles tähtpäevadel ja võimaldame boonust. Meie töötajatele meeldib siin, mida ilmestab 13-aastane keskmine tööstaaž.

KAS TUNNED END ÄRA?

■ Omad töökogemust kvaliteedi- või keskkonnajuhina tootmisettevõttes, praktilisi teadmisi auditite läbiviimisel ja erialast kõrgharidust

■ Sul on oskus näha suurt pilti, oled kiire kohanemisvõimega ja suurepärase suhtlemisoskusega

■ Oled oma töös korrektne ja täpne ning oled orienteeritud meeskonnatööle

■ Suhtled väga heal tasemel nii eesti kui inglise keeles

VÄÄRTUSED, MILLEST LÄHTUME OMA TÖÖS

Me austame oma kasutuses olevaid ressursse

Meie tooted kasvavad koos lastega

Meie tootmine on ISO 9001 ja ISO 14001 sertifitseeritud

Me kasutame FSC™ ja PEFC™ sertifitseeritud puitu

Jens Gammelby
tegevjuht

"Mulle meeldib oma töötajaid coach'ida, nõustada ja motiveerida, et nad oleksid oma töös edukad. Hindan seda, kui töötajad võtavad ise vastutust. 
Oleme loonud tugeva ja hästi koos toimiva meeskonna, mille iga liige teab täpselt oma rolli."

Kandideeri

"Pärast 24 aastat FLEXAs saan ikka öelda, et see töö ja valdkond pakub mulle põnevust ja võimaldab iga päev midagi uut õppida. 
Meie meeskond koosneb oma ala spetsialistidest, kes on teistega arvestavad ja töökad."

Tiina Feodorov
tootekvaliteedi spetsialist

SINU TULEVASED TÖÖKAASLASED JAGAVAD

LIITU OMA ALA SPETSIALISTIDEGA

Kandideeri FLEXA kvaliteedijuhi positsioonile enne 13.01.2023