Psühholoog hindab lapse vaimset võimekust ja arengut ning vaimset tervist mõjutavaid tegureid ja annab last ümbritsevatele täiskasvanutele nõu sobivate lahenduste leidmisel. Otsime spetsialiste Tallinnasse, Kuressaarde, Rakvere ja Paide-Jõgeva piirkondadesse.

Psühholoog

VAATA

Logopeed

Logopeed hindab lapse kõne- ja suhtlemisoskust ning annab soovitusi lapse kõne arendamiseks ja sobiva suhtluskeskkonna loomiseks. Võimalus ka osakoormusega tööks. 
Otsime spetsialiste Tallinnasse.

VAATA

Sotsiaalpedagoog

Sotsiaalpedagoog toetab last ja teda ümbritsevaid täiskasvanuid lapse sotsiaalsete probleemide korral – näiteks erivajaduse või terviseprobleemiga toimetulekul, kiusamise või käitumisprobleemide puhul. Otsime spetsialiste Narva, Põlva ja Võru piirkonda.

VAATA

Eripedagoog

Eripedagoog selgitab välja õppetöös raskustesse sattunud lapse arengu- ja õpioskuste taseme ja annab nõu lapsele jõukohaste õppemeetodite, -materjalide ja -keskkonna valikul. Venekeelsete klientide teenindamine. Otsime spetsialiste Tallinnasse ja Jõhvi.

VAATA

Rajaleidja on Haridus- ja Noorteameti (Harno) struktuuri kuuluv üle-eestiline võrgustik, mis pakub tasuta õppenõustamist lastele ning lapsi haridusteel toetavatele täiskasvanutele. Igas maakonnas on vähemalt üks Rajaleidja keskus, kus on tööl nii sotsiaalpedagoogid, eripedagoogid kui ka logopeedid ja psühholoogid. 

Rajaleidja teeb palju koostööd teiste partneritega – Sul on võimalus vahetada teadmisi lasteaedade, koolide, kohalike omavalitsuste ja teiste koostööpartneritega. 

Koostöö

Otsime Rajaleidjasse järgnevaid maailmamuutjaid: 

Tiina Kütt, 
osakonna juhataja

"Meil on privileeg tegeleda täna lastega, kes homme ja ülehomme maailmas midagi korda saadavad. Tohutult tähtis on loov mõtlemine – iga laps on unikaalne ja vajab just tema eripäradele vastavat abi. Rajaleidjas oled Sina see, kes teda abistab ja tema elu muudab.

Rajaleidjas on hea töötada

Küsimuste korral võta julgelt ühendust:

Ülle Velt, personalipartner
      +372 520 7387

Tule Rajaleidjasse – muudame koos maailma!

Kui Sina soovid töötada üleriigilises ja kaasaegses tugispetsialistide võrgustikus, kus hoolitakse Eesti laste elu muutmisest, on Rajaleidja Sinu jaoks parim koht. 

Mairi Randlepp,
logopeed

"See töö on väga vaheldusrikas – igal nädalal on uued juhtumid ja lapsed. Missioonitunne on tugev – saan aidata väga paljusid inimesi ja tunda ennast kasulikuna." 

Ruth Ong, 
psühholoog 

"Mulle meeldib, et minu soovidega arvestatakse. Rajaleidjale on oluline, et inimlikkus paberite vahele ei kaoks."

Andreas Rääsk, sotsiaalpedagoog

"Rajaleidjas on arenemisvõimalust – kõik eeldused, et saada oma ala tippspetsialistiks, on tagatud."

Marina Kuuseoja, 
eripedagoog

"Mulle on suureks abiks minu lähimad kolleegid, keda saan alati usaldada ning kelle toel saan isegi väga raskete ülesannetega hästi hakkama." 

Vaata aktiivseid töö- ja praktikapakkumisi siit https://harno.ee/tule-toole


Brandem Baltic OÜ Copyright © 2023

Sinu tagalas on üle-eestiline tugispetsialistide võrgustik! Nad on alati valmis oma nõu ja jõuga Sind toetama – kui kaks pead on ikka kaks pead, siis mõtle, millega sada pead hakkama saavad! 

Võrgustik

Sinu meeskond kasutab kaasaegseid ja tõenduspõhiseid tööriistu! Lastele ja lapsi haridusteel toetavatele täiskasvanutele pakutakse lahendusi, millest tõesti abi on.

Kaasaegsus

Sinu tööaeg ja -vorm on paindlik! Rajaleidja hoolib Sinu eelistustest, väärtustab paindlikku töökorraldust, pakub Sulle 56 puhkepäeva aastas ning võimalust võtta kodukontori päevi – saad ise oma tööpäeva planeerida.

Paindlikkus

Tippspetsialistidest koosnev meeskond, kes on üksteisele toeks

Laialdaselt võimalusi enesearendamiseks nii võrgustikusiseselt kui -väliselt

Supervisioonid nii individuaalselt kui ka grupiga

Paindlikkus ise oma tööpäeva planeerida

Spordi- ja prillide kompensatsioon

56 päeva puhkust

Tervisepäevad

Psühholoogiline nõustamine töötajatele


Meie jaoks on oluline

Tiina Kütt, osakonna juhataja
       +372 5699 7548 
       tiina.kutt@harno.ee