JUHIABI!

Kas oled teadusest huvituv kogenud asjaajaja?

AS Metrosertil aitab juhiabi leida ainulaadne värbamisagentuur Brandem.

Ühine Metrosert kollektiiviga Tallinnas!

Metrosert ootab oma tiimi

 Brandem Baltic OÜ
Copyright © 2023

Kas Sul tekkis huvi?

Sinu küsimustele vastab Brandemi värbamise vanemkonsultant Liisi Niisuke.

+372 5633 5300

liisi@brandem.ee

LOE LÄHEMALT

AS Metrosert on Eesti metroloogia keskasutus. Tegemist on riigile kuuluva äriühinguga, mis pakub metroloogia- ja sertifitseerimisalaseid teenuseid ja koolitusi ning hoiab ja arendab riiklikke mõõteetalone. Metroserdi allüksus Eesti Proovikoda on tunnustatud väärismetallide katselabor, ainuõiguslik väärismetalltoodete standardproovi tõendaja Eestis ja väärismetalltoodete nimemärgiste riikliku registri volitatud töötleja.

juhatuse assisteerimisest igapäevastes jooksvates küsimustes;

kalendri korrastamisest ja kohtumiste kokkuleppimisest;

kohtumiste dokumenteerimisest;

detailide eest hoolt kandimisest ning muude jooksvate küsimustega toimetamisest.

Sinu igapäev koosneb:

Saada oma CV juhiabi positsioonile siin enne 20.04.2023

Kuidas me Sind hoiame?

Kandideeri meie tiimi, kui:

omad suurepärast arvuti- ja projektitarkvarade kasutamise oskust;

oled laia silmaringiga ja toetad teaduslikku maailmapilti;

Sind iseloomustavad täpsus, detailsus, lahendustele orienteeritus ja süsteemsus;

omad heal tasemel eesti ja inglise keele oskust;

kasuks tuleb varasem kogemus riigisektoris.

Metroloogiateenuse ostja eelistatuim valik on Metrosert. Oleme usaldusväärseim rahvuslike mõõtühikute etalonide hoidja ning kõige suurem ja mainekam rahvuslik sertifitseerimisettevõte.

OLEME OMA ALA PARIMAD

Tänu meie panusele mitmetesse Eesti riigile olulistesse teemavaldkondadesse mõjutame igapäevaselt kriitilise tähtsusega asju. Sul on võimalus olulistes teemades kaasa rääkida ja olla nähtamatu jõud suurte tegude elluviimisel.

ANNAME VÕIMALUSE JUHTIDA TELGITAGUSEID

Toetume oma igapäevatöös organisatsiooni väärtustele, milleks on meeskonnatöö, informeeritus ja lugupidamine. Tagame kõigile Metrosert töötajatele võrdsed võimalused töötasu teenimiseks ja ettevõttesiseseks arenguks.

LOOME KÕIGILE VÕRDSED VÕIMALUSED

"Veame eest riigi jaoks olulisi rakendusuuringuid ning pakume teadus- ja arendustuge droonitehnoloogiate, nutika transpordisüsteemi, biorafineerimise, vesinikutehnoloogiate ja terviseandmete ning andmete väärindamise valdkondades.

Otsin detailidele orienteeritud asjaajajat oma igapäevase töö ja kohtumiste tõhusamaks korraldamiseks."

Aigar Vaigu 
tegevjuht

KANDIDEERIKANDIDEERI
KANDIDEERI

Saad võimaluse olla kaasatud erinevatesse ja olulistesse teemavaldkondadesse

Võimaldame juhtida telgi-taguseid ja anda oma panuse suurte tegude elluviimisesse

Hoolitseme Sinu heaolu eest läbi sporditoetuse, tervisekindlus-tuse ja nädalase lisapuhkuse

Peame oma töötajaid meeles sünnipäevadel ja korraldame toredaid ühisüritusi