Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil aitab digiriigi arengu osakonna juhti leida värbamisagentuur Brandem.

Oled valmis juhtima Eesti digimuutuste edulugu?

 Brandem Baltic OÜ
Copyright © 2023

Soovid lisainfot?

Võta ühendust Brandemi vanem värbamiskonsultandiga Liisi Niisuke või värbamisassistendiga Epp-Kirke Küttis.

+372 5633 5300

liisi@brandem.ee

Digiarengu osakonna juhatajana on sinu vastutada:

✓  Digiriigi tulevikuvisiooni kujundamine ja selle elluviimiseks meeskondade suunamine digiteenuste, andmete, tehnoloogia ja digioskuste valdkondades.

  Avaliku sektori digimuututuste keskne juhtimine läbi kesksete teenuste, nõustamise, rahastuse, koostöökokkulepete, regulatsiooni, inspiratsiooni.

  Kesksete digilahenduste väljatöötamine ja haldamine, kliendikesksuse juurutamine ja pideva arengu tagamine koostöös MKMi allasutustega.

  Riigi esindamine nii Eestis kui rahvusvaheliselt. Suhtevõrgustiku loomine ja koostöö erinevate osapooltega nii avalikus kui ka erasektoris.


  Digiarengu paarikümne-liikmelise meeskonna juhtimine, sh osakonna eesmärkide seadmine ja valdkonnajuhtide toetamine.

oleme Eesti majanduse pühendunud edendajad ja meie inimesed on oma valdkonna tippspetsialistid, kes panustavad hingega Eesti digiriigi arengusse. Me pole tavaline bürokraatlik pesa, vaid avatud, siiras ja head huumorit hindav kamp. 

KANDIDEERI

Kandideerimistähtaeg on 12. juuni 2023.

Digiriigi arengu osakonna juht,

Eesti avaliku sektori digimuutuste edulugu on sinu kätes!

LOE LÄHEMALT

Digiriigi arengu osakond kuulub MKMis digiarengu valdkonna alla koos riikliku küberturvalisuse ja sideosakonnaga. Meie roll on digiarengu edendamine ja muutuste juhtimine laiemalt avalikus sektoris. Osakonna juhina oled võtmeisik digiriigi strateegia „Digiühiskonna arengukava 2030“ elluviimisel.

Avatud ja usaldust loov juhtimiskultuur

Eesmärk viia digiriigi areng uuele tasemele

Paindlik töökorraldus ja kaugtöö võimalus

Meie väärtused saab võtta kokku positiivseks ja entusiastlikuks hüüatuseks –

Oleme JAP!

Julged

JAP!

Pädevad

  Omad vähemalt 5-aastast inimeste juhtimise kogemust ja oskad meeskonnana edukalt tulemusi saavutada. 

✓  Oled töötanud välja ja rakendanud strateegiaid ning oskad silmitsi seista keeruliste väljakutsetega. 

  Oled süsteemne, proaktiivne ja algatusvõimeline, iseseisev ja kohusetundlik inimene, kes suudab suure vastutusega toime tulla.

  Omad sügavamat teadmist vähemalt ühes järgnevatest valdkondadest: digiteenuste ehitamine, andmete kasutamine, digimuutuste juhtimine.

✓  Räägid eesti ja inglise keelt C1 tasemel. 

  Sul on huvi digiriigi vastu ja tahe digiriigis laiemalt asju paremaks teha.

Oled digiarengu osakonna juhtimiseks valmis, kui:

“Oleme suurtele muutustele pühendunud tiim, kes veab eest Eesti avaliku sektori digimuutust. 

Tule aita meil ära teha järgmised globaalsed edulood.”

Luukas Ilves
digiarengu asekantsler

+372 5556 3449

eppkirke@brandem.ee

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis (MKM)

Osaleme riigiametnike karikasarjal, toetame jooksusarjadel osalemist ja meil on ka vahva matkaklubi, Stebby spordikompensatsioon ning meie ruumides on võimalik kasutada ka jõusaali ja soodsat massaaživõimalust.

Pöörame suurt tähelepanu tervisele

Vaid nii saad end uuteks välja-kutseteks laadida. Seepärast pakume sulle 35 kalendripäeva põhipuhkust, 3 tasustatud tervisepäeva ning võimalust saada tasustatud puhkepäevi isiklike elusündmuste korral.

Puhkus on oluline osa tööelust

Selle saavutamiseks korraldame hulgaliselt ühisüritusi nii ministeeriumi kui ka osakonna tasandil. Samuti tunnustame oma inimesi tiitlitega aasta tegu ja aasta väärtuste kandja ning täname staažikaid.

Teame, et edukas meeskond hingab ühes rütmis

Avatud

„Majandus- ja Kommunikatsiooni-ministeeriumis ootab sind huvitav, tähenduslik ja laia partnerite ringi kaasav töö. Üheskoos avatud ja professionaalse meeskonnaga panustad otseselt Eesti digiriigi kaitsmisesse.“

Liisa Past
riikliku küberturvalisuse osakonna juhataja

„Organisatsioonisisene konkureerimine puudub: inimesed toetavad üksteist ja see on oluline osa, miks inimesed on jäänud siia püsima. Läbi oma töö saad võimaluse teha inimeste elu paremaks ja neile reaalselt väärtust pakkuda.“

Ott Velsberg
riigi andmete juht

„MKMi digiarengu valdkonnas saad kujundada ja ära teha asju, mis Eesti tulevikku päriselt mõjutavad. Siin on koos ägedad ja teotahtelised oma ala eksperdid, kes töötavad iga päev selle nimel, et oleksime ka aastate pärast üks maailma parimaid digiriike.“

Pilleriin Lillemets
digiühiskonna strateegia nõunik