Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil aitab küberturvalisuse teadus- ja tehnoloogiajuhti leida värbamisagentuur Brandem.

Kandideeri nüüd ja taga Eesti e-riigi turvalisus

 Brandem Baltic OÜ
Copyright © 2023

Soovid lisainfot?

Võta ühendust ühendust Minna-Maria Lõbusaga või värbamisassistent Epp-Kirke Küttisega.

+372 512 6674

minna@brandem.ee

Küberturvalisuse teadus- ja tehnoloogiajuhina vastutad selle eest, et küberturvalisuse valdkond oleks korraldatud parimat tehnoloogiateadmist arvesse võttes. Samuti juhid küberturvalisuse teadus- ja tehnoloogilist arengut riigis.

oleme Eesti majanduse pühendunud edendajad ja meie inimesed on oma valdkonna tippspetsialistid, kes panustavad hingega Eesti digiriigi arengusse. Me pole tavaline bürokraatlik pesa, vaid avatud, siiras ja head huumorit hindav kamp. 

KANDIDEERI

Küberturvalisuse teadus- ja tehnoloogiajuhina hakkad töötama riikliku küberturvalisuse osakonnas, mis kuulub digiarengu valdkonna alla koos digiriigi arengu- ja sideosakonnaga.

Panusta otseselt Eesti digiriigi kaitsmisse

Ole osa avatud ja usaldust loovast juhtimiskultuurist

Naudi paindlikku tööaega ja kaugtöövõimalusi

Meie väärtused saab võtta kokku positiivseks ja entusiastlikuks hüüatuseks –

Oleme JAP!

Julged

JAP!

Pädevad

  vilunud tehnoloogia või küberturvalisuse valdkonnas;

✓  tegelenud tehnoloogia või infoturbe juhtimisega või omad teadmisi vastava analüüsi ja mõjude hindamise valdkonnas;

  eelistatult kokku puutunud riigihalduse, regulatsioonide ja strateegiatega.

Sa oled:

„Majandus- ja Kommunikatsiooni-ministeeriumis ootab sind huvitav, tähenduslik ja laia partnerite ringi kaasav töö. Üheskoos avatud ja professionaalse meeskonnaga panustad otseselt Eesti digiriigi kaitsmisesse.“

Liisa Past
riikliku küberturvalisuse osakonna juhataja

+372 5556 3449

eppkirke@brandem.ee

Majandus- ja Kommunikatsiooni-ministeeriumis (MKM)

  tagad, et Eesti riigi tehnoloogia juhtimine hõlmaks info- ja küberturbe vaadet;

 nõustad küberturvalisuse poliitikate, strateegiate, programmide, plaanide ja seisukohtade koostamist; 

 korraldad tehnoloogia ja selle arengu hindamist ja analüüsid ning töötad vajadusel välja vastavad rutiinid;

 panustad, et innovatsioon oleks turvaline ja meie e-riik tulevikukindel, sealjuures jälgides ja hinnates digiühiskonna lahenduste kasutamise ja arenguga seotud tehnoloogilisi trende ning küberturvalisuse suundumusi; 

 aitad meil olla parim võimalik partner teadus-arendus ja analüüsihangetel;

 koordineerid teadus- ja innovatsioonitegevust küberturvalisuse vaates ning planeerid ja juhid riiklikult olulisi teadus- ja arendusprojekte;

 toetad oma teadmistega tiimi ka siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö tegemisel, küberintsidentide ja -kriiside lahendamisel ning riskijuhtimise valdkonnas.

Osaleme riigiametnike karikasarjal, toetame jooksusarjadel osalemist ja meil on ka vahva matkaklubi, Stebby spordikompensatsioon ning meie ruumides on võimalik kasutada ka jõusaali ja soodsat massaaživõimalust.

Pöörame suurt tähelepanu tervisele

Vaid nii saad end uuteks välja-kutseteks laadida. Seepärast pakume sulle 35 kalendripäeva põhipuhkust, 3 tasustatud tervisepäeva ning võimalust saada tasustatud puhkepäevi isiklike elusündmuste korral.

Puhkus on oluline osa tööelust

Selle saavutamiseks korraldame hulgaliselt ühisüritusi nii ministeeriumi kui ka osakonna tasandil. Samuti tunnustame oma inimesi tiitlitega aasta tegu ja aasta väärtuste kandja ning täname staažikaid.

Teame, et edukas meeskond hingab ühes rütmis

Avatud

  tehnoloogiat analüüsida ja mõista selle loogikat ning tulevikutrende;

✓  teha väga hästi koostööd ja kommunikeerida erinevate osapooltega;

  näidata üles uudishimu ja valmisolekut asju uurima minna ning küsida õigeid küsimusi;

  eesti ja inglise keelt C1 tasemel.

Samuti oskad:

Võtmeisikuna riikliku küberturvalisuse tiimis:

„Organisatsioonisisene konkureerimine puudub: inimesed toetavad üksteist ja see on oluline osa, miks inimesed on jäänud siia püsima. Läbi oma töö saad võimaluse teha inimeste elu paremaks ja neile reaalselt väärtust pakkuda.“

Ott Velsberg
riigi andmete juht

„MKMis saad aidata kaasa oluliste valdkondade arengule. Meil on äge ja kompetentne meeskond, võimalused õppida ning hea pinnas enesearenguks. Samuti väldime sujuva koostöö tagamiseks kapseldumist.“

Guido Pääsuke
küberturvalisuse õigusnõunik

Küberturvalisuse teadus- ja tehnoloogiajuht,

ehitame koos turvalist ja tulevikukindlat e-riiki!

LOE LÄHEMALT

Kandideerimistähtaeg on 10. september 2023.