Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil aitab riiklike küberriskide juhti leida värbamisagentuur Brandem.

Anna oma panus Eesti e-riigi küberturvalisuse tagamisse

 Brandem Baltic OÜ
Copyright © 2023

Soovid lisainfot?

Võta ühendust ühendust Minna-Maria Lõbusaga või värbamisassistent Epp-Kirke Küttisega.

+372 512 6674

minna@brandem.ee

Riiklike küberriskide juhina seisad Eesti digitaalse eluviisi ja küberturvalisuse eest.

oleme Eesti majanduse pühendunud edendajad ja meie inimesed on oma valdkonna tippspetsialistid, kes panustavad hingega Eesti digiriigi arengusse. Me pole tavaline bürokraatlik pesa, vaid avatud, siiras ja head huumorit hindav kamp. 

KANDIDEERI

Küberriskide halduse juhina hakkad töötama riikliku küberturvalisuse osakonnas, mis kuulub digiarengu valdkonna alla koos digiriigi arengu- ja sideosakonnaga.

Panusta otseselt Eesti digiriigi kaitsmisse

Ole osa avatud ja usaldust loovast juhtimiskultuurist

Naudi paindlikku tööaega ja kaugtöövõimalusi

Meie väärtused saab võtta kokku positiivseks ja entusiastlikuks hüüatuseks –

Oleme JAP!

Julged

JAP!

Pädevad

  Sul on haridus IT või muus seotud valdkonnas ning eelnev töökogemus, mis võimaldab hinnata ja hallata kohaseid strateegilisi ja tehnoloogilisi riske valdkondade üleselt ning planeerida turbemeetmete rakendamist; 

  omad häid riskihalduse ja tehnoloogiariskide hindamise alaseid teadmisi; 

  tunned riskijuhtimise metoodikaid ja põhimõtteid ning küberturbe korraldust;

  oskad väga hästi kommunikeerida ja teha koostööd erinevate osapooltega; 

  Sul on tugev analüüsi-, argumenteerimis- ja planeerimisoskus ning üldistusvõime; 

  oled valmis töölähetusteks ja riigisaladuse loa taotlemiseks; 

  räägid eesti ja inglise keelt C1 tasemel.

Oled küberriskide haldamiseks valmis, kui:

„Majandus- ja Kommunikatsiooni-ministeeriumis ootab sind huvitav, tähenduslik ja laia partnerite ringi kaasav töö. Üheskoos avatud ja professionaalse meeskonnaga panustad otseselt Eesti digiriigi kaitsmisesse.“

Liisa Past
riikliku küberturvalisuse osakonna juhataja

+372 5556 3449

eppkirke@brandem.ee

Majandus- ja Kommunikatsiooni-ministeeriumis (MKM)

  Digiühiskonna lahenduste kasutamise ning arenguga seotud strateegiliste ja tehnoloogiliste riskide hindamine, seire ja tervikliku ohupildi loomine. 

 Eesti ühiskonda mõjutavate küberriskide analüüsi- ja haldusmeetmete väljatöötamise ning rakendamise korraldamine. 

 Küberturvalisuse poliitikate, strateegiate, seisukohtade ja muu sellise koostamisse panustamine või nende loomise koordineerimine. 

 Riiklike arengukavade, IKT strateegiate ja projektide küberriskide hindamine ning vajadusel riskihalduse korraldamine. 

 Koostöö korraldamine ja sellesse panustamine riskihalduse valdkonnas. 

 Riskihalduse valdkonna eest kõnelemine, koolitamine ja nõustamine.

Osaleme riigiametnike karikasarjal, toetame jooksusarjadel osalemist ja meil on ka vahva matkaklubi, Stebby spordikompensatsioon ning meie ruumides on võimalik kasutada ka jõusaali ja soodsat massaaživõimalust.

Pöörame suurt tähelepanu tervisele

Vaid nii saad end uuteks välja-kutseteks laadida. Seepärast pakume sulle 35 kalendripäeva põhipuhkust, 3 tasustatud tervisepäeva ning võimalust saada tasustatud puhkepäevi isiklike elusündmuste korral.

Puhkus on oluline osa tööelust

Selle saavutamiseks korraldame hulgaliselt ühisüritusi nii ministeeriumi kui ka osakonna tasandil. Samuti tunnustame oma inimesi tiitlitega aasta tegu ja aasta väärtuste kandja ning täname staažikaid.

Teame, et edukas meeskond hingab ühes rütmis

Avatud

Oma töö mõju näed järgmiste ülesannete tulemusel:

„Organisatsioonisisene konkureerimine puudub: inimesed toetavad üksteist ja see on oluline osa, miks inimesed on jäänud siia püsima. Läbi oma töö saad võimaluse teha inimeste elu paremaks ja neile reaalselt väärtust pakkuda.“

Ott Velsberg
riigi andmete juht

„Ootame enda tiimi säravat ja uudishimulikku inimest, kes soovib õppida ja areneda. Küberturvalisuse osakonnas ei ole sa oma asjadega üksinda – teeme aktiivselt koostööd nii digi- kui sideosakonnaga ja meie vahel valitseb mõnus sünergia.“

Raavo Palu
küberturvalisuse õigusnõunik

Kandideeri riiklike küberriskide juhiks!

Riiklike küberriskide juht,

aita Eestil olla küberturvaline digiühiskond!

LOE LÄHEMALT

Kandideerimistähtaeg on 10. september 2023.