Tule ja anna oma panus peatselt uksed avava kliiniku suurepärase töötajakogemuse kujundamisesse!

LOE LÄHEMALT

omad varasemat personalitöö kogemust ja teadmisi personalitöö protsessidest

omad tahet ja oskusi kujundada positiivset töötajakogemust

oled süsteemne mõtleja ja näed nii suurt tervikut kui seoseid detailide vahel

Sulle on loomuomane hea suhtlemisoskus 

omad head eesti ja inglise keele oskust

„Kui praegu tegeleb meditsiin tagajärgedega, siis meie tahame toetada inimese tervena püsimist – tule ja loome üheskoos organisatsiooni, mis panustab inimeste tervena elatud eluaastate pikendamisesse!“

Kadi Saks
tegevjuht

Töötaja füüsiline ja vaimne tervis

Väärtustame meie töötajate vaimset ja füüsilist tervist. Hüvitame kord kvartalis 100 euro väärtuses spordi- ja terviseedenduse kulusid, võimaldame tervisekontrolli koos lisauuringutega ning hüvitame nägemisteravust korrigeerivate abivahendite maksumuse 100 euro väärtuses. Lisaks saad aastaringselt osa võtta erinevatest liikumis- ja toitumisväljakutsetest.

Töötajate heaolu

Meile on olulised tasakaal töö- ja isikliku elu vahel ning oleme paindlikud Sinu tööaja- ja töökoha suhtes. Lisaks põhipuhkusele võimaldame Sulle täiendavalt 7 kalendripäeva puhkust ning maksame motiveerivat tulemustasu.

Isiklik areng

Sinu õpihimu leiab meie juures rakendust Novel Clinicu Akadeemias, kus saad valida mitmekülgsete koolitusvõimaluste vahel. Koostöös ülikoolide ja meditsiiniasutustega pakume Sulle erinevaid karjäärivõimalusi ka rahvusvahelisel tasandil.

KANDIDEERI

Novel Clinicu missiooniks on hoida inimeste tervist ja head und. Püüdleme igapäevaselt üheskoos selle poole, et vähendada klientide ennetatavaid haigusi aastaks 2027 poole võrra.

Sinu töö Novel Clinicus hõlmab väärtuste põhise värbamise läbiviimist, uute töötajate sisseelatamist, töösuhete dokumentide ja töötajate andmete haldamist ning tööohutuse ja töötervishoiu korraldamist. Samuti toimetad arendus- ja koolitusplaani loomise, arendusprojektide ja muude personalitööd puudutavate küsimustega.

KANDIDEERI

Ühine kaasaegse erameditsiinikeskuse Novel Clinic tiimiga ja aita kaasa tervena elatud eluaastate pikendamisele! 

Inimkesksus

Asjatundlikkus

Ennetus

KANDIDEERI

Töötamine Novel Clinicus

Väärtused, mis on meie töö olulisteks lähtekohtadeks:

Meie töökultuuri iseloomustab avatus, sõbralikkus, koostöö, mitmekesisus ja tolerantsus. Peame lugu endast, oma kolleegidest ja klientidest. Novel Clinicus saab nii naine kui mees sama töö eest võrdselt palka.

Meie juhtimiskultuur on inspireeriv, toetav ja kaasav ning selle loomulikuks osaks on regulaarsed vestlused juhiga ja tagasisidestamine. Väärtustame eesmärkidele pühendunud ennastjuhtivaid inimesi.

Tähenduslik ühine tegevus

Rõõmustame koos nii meie suvepäevadel, jõulupeol kui ka tähistades suuremaid ja väiksemaid võite. Novel Clinicu parimad töötajad saavad ka igal aastal märgatud ja tunnustatud. Lisaks saame luua rõõmu ühiskonnale võimalusega aidata ja teha vabatahtlikku tööd kahel tasustatud päeval aastas.

Tähtpäevad, perekond ja lapsed

Sinu olulised elusündmused väärivad vaba päeva, olgu selleks siis abiellumine, kooli lõpetamine nii töötajal kui lapsel või sünnipäev. Peame Sind meeles kingitusega tööjuubelil ning Su lapsi koolitee alustamisel ja jõulupühadel. 

Ootame Sind Novel Clinicusse, kui: