PRIVAATSUSTINGIMUSED BRANDEMI VEEBILEHEL


Käesolevad privaatsustingimused sisaldavad kasulikku infot selle kohta, kuidas ja miks Brandem Baltic OÜ (edaspidi Brandem) isikuandmeid kogub, töötleb ja jagab. Privaatsustingimused lähtuvad andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation).

Privaatsustingimuste eesmärk on kaitsta kasutajate privaatsust vastavalt Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidele. Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Brandemi kodulehel www.brandem.ee (edaspidi veebileht).

Privaatsustingimused kehtivad alates 25.05.2018.

OLULISED MÕISTED

Isikuandmed on andmed, mille alusel saab füüsilist isikut otseselt või kaudselt tuvastada erinevate identifitseerimistunnuste alusel (nimi, isikukood, asukohateave jms), sh sätestada tema omadused, suhted ja kuuluvus.  

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad Brandemi veebilehte või sotsiaalmeediat, võtavad Brandemiga ise ühendust (näiteks kodulehe kontaktivormi kaudu) või liituvad Brandemi uudiskirja saajate meililistiga.

Andmete töötlemine on isikuandmete kogumine, talletamine, kasutamine või muu tegevus teatud eesmärgil.

Teenused hõlmavad kõiki Brandemi poolt pakutavaid tasuta ja tasulisi teenuseid, sh uudiskirja ja muid veebimaterjale.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE 

Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

Brandem kogub veebilehe ja sotsiaalmeedia kaudu järgnevaid isikuandmeid:

  • Kasutaja e-posti aadress – kogutakse kasutaja uudiskirjaga liitumisel ja infopäringu esitamisel veebilehe kontaktivormi kaudu
  • Veebilehe külastatavuse statistika – kogutakse ja analüüsitakse Google Analytics’i abil
  • Sotsiaalmeedia külastatavuse statistika – kogutakse ja analüüsitakse Facebook Business Manager’i kaudu

Brandem kogub ainult andmeid, mis on vajalikud tulenevalt Eesti ja Euroopa Liidu seadustest ning sõlmitud lepingutest või on olulised Brandemi toodete/teenuste pakkumiseks ja Brandemi turundustegevuste parendamiseks.

ISIKUANDMETE KASUTAMINE 

Brandem kasutab kogutud isikuandmeid:

  • Kasutajale teenuse pakkumiseks, näiteks kasutajaga suhtluseks ja pakkumuse edastamiseks.
  • Uudiskirja edastamiseks kasutaja e-posti aadressile tema eelneval nõusolekul. Uudiskirjas annab Brandem infot uute artiklite, teenuste ja värskete sündmuste kohta.

Brandem kasutab veebilehe ja sotsiaalmeedia kanalite (Facebook, LinkedIn) külastatavuse statistikat kasutajakogemuse analüüsimiseks ja parendamiseks ning tulemuslikumaks turundamiseks.

Igal kasutajal on õigus keelata oma andmete töötlemine (välja arvatud juhul, kui vastav kokkulepe on eelnevalt lepinguga sätestatud või muul kirjalikul kujul sõlmitud).


ISIKUANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

Kolmas isik on Brandemi koostööpartner, kes hoiustab kasutajate isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub Brandem kasutajatele oma tasuta või tasulisi teenuseid.

Brandem kasutab igapäevaseks tegevuseks kolmandaid isikuid, kes pakuvad:

  • E-posti aadresside hoiustamise ja e-mailide haldamise süsteemi, mis võimaldab sealhulgas kasutajatel kutsuda ka teisi uudiskirjaga liituma 
  • Veebilehe majutust
  • Veebilehe ja sotsiaalmeedia kasutusstatistika analüüsi 

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE JA TURVALISUS

Brandem säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Meililisti ja kontaktivormi kaudu kogutud isikuandmeid hoiustatakse seni, kuni kasutaja avaldab soovi need kustutada. Veebilehe ja sotsiaalmeedia kasutamise statistikat säilitatakse vastavalt platvormist tulenevatele seadistustele.

Brandem rakendab kõiki mõistlikke meetmeid hallatavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmetele ja võimalus nende töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalse informatsioonina.

KASUTAJA ÕIGUSED 

Kasutajal on õigus igal ajal avaldada soovi oma andmetele ligipääsuks, nende korrigeerimiseks, täiendamiseks või seadusest tulenevalt kustutamiseks. Oma õiguste rakendamiseks tuleb meililisti liikmetel lahkuda uudiskirja saajate nimekirjast e-kirja lõpus välja toodud lingi kaudu. Teistel kasutajatel tuleb saata vastavasisuline sooviavaldus e-posti aadressile tere@brandem.ee.

Kui kasutaja arvab, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.


KÜPSISED

Brandemi veebilehel ja sotsiaalmeedias kasutatakse küpsiseid kasutajale teenuse pakkumiseks, kasutajakogemuse analüüsimiseks ja parendamiseks ning tulemuslikumaks turundamiseks. Brandemi veebilehte ja sotsiaalmeediat külastades nõustub kasutaja küpsiste kasutamisega käesolevas korras kirjeldatud viisil.

Küpsis on väikesemahuline tekstifail, mis salvestatakse kasutaja seadmesse. Küpsiseid kasutatakse üldjuhul statistiliste andmete kogumiseks pöörates tähelepanu kasutajate eelistustele erinevate veebilehtede külastamisel. Seda informatsiooni kasutatakse seejärel veebilehe efektiivsuse mõõtmiseks ja parendamiseks ning tulemuslikuma turundustegevuse läbiviimiseks.

Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja sätestada vastavad eelistused oma veebilehitseja seadete kaudu. Google Analytics võib siiski koguda andmeid kasutajate aktiivsuse kohta ka ilma küpsisefaile kasutamata. Selleks, et Google Analytics ei saaks andmeid kasutada, saab kasutaja paigaldada oma seadmesse Google Analytics’it blokeeriva rakenduse.

Selleks, et saada rohkem teada küpsiste, nende piiramise või neist loobumise kohta, külasta Andmekaitse Inspektsiooni veebilehte: http://www.aki.ee/et/kupsised.


PRIVAATSUSTINGIMUSTE MUUTMINE

Brandem jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, et kindlustada nende seadustele vastavus. Privaatsustingimused on oma uusimas vormis alati saadaval Brandemi veebilehel.

Kõigi privaatsustingimuste ja andmete töötlemisega seotud küsimustega palume pöörduda aadressile tere@brandem.ee.