Abiprokurör

+372 5696 5229

birgit.roht@prokuratuur.ee.

 Brandem Baltic OÜ Copyright © 2023

LOE LÄHEMALT

Seisa Prokuratuuriga õigluse ja õigusrahu eest kõneledes riigi ning kannatanute nimel.

Võta julgelt ühendust prokuratuuri personalitalituse nõunikuga Birgit Roht

Prokuratuuril aitab abiprokuröre leida värbamisagentuur Brandem

Menetluse juhtimine: uurijate nõustamine, toimingute jälgimine, menetlusotsuste tegemine, taotlustele ja kaebustele vastamine. 

Riigi esindamine kohtus kindlas valdkonnas. Teed koostööd võrgustiku partneritega ühise eesmärgi nimel.

Üksteise toetamine ja koos mõtlemine aitavad meil tõhusamini tegutseda. Mõistame, et me ei saa oma tööst alati rääkida ning peame olema diskreetsed igal ajal. Prokuratuurist leiad Sa endale usaldusväärsed ja abivalmid kaasamõtlejad. Ühise olulise eesmärgi nimel tegutsemine hoiab meid kõiki koos. 

Südametunnistusega õigluse poole

Prokuratuur on Justiitsministeeriumi valitsemisalas olev valitsusasutus. Oleme oma seadusest tulenevate ülesannete täitmisel sõltumatu ja tegutseme lähtudes seadustest ning nende alusel antud õigusaktidest. Meie tegevusala on mitmekülgne ja teeme koostööd erinevate organisatsioonidega nii Eestis kui ka välismaal. Seisame kannatanute heaolu, kuriteo toimepanijate mõjusa kohtlemise ning õigluse tagamise eest. Prokuratuuris töötamine pakub sitketele ja intelligentsetele võimaluse teha karjääri kriminaalõiguse valdkonnas ning viia ellu muutusi, millel on tegelikku kaalu.

Sind ootab

Kandideeri

Ühtekuuluvus

Areng

Meie juures saad teha pikaajalist ja ühiskondliku tähtsusega karjääri nii üle Eesti kui rahvusvaheliselt. Innukast konsultandist võib saada ka peaprokurör. Anname Sulle võimaluse roteeruda valdkondade ja piirkondade vahel. Samuti toetame Sinu arengut laia koolituste valikuga - nii saad end rikastada täpselt oma vajadustele ja soovidele vastavalt. Meie seas on nii neid, kes õpivad ise kõrgkoolides edasi, kui neid, kes panustavad tudengeid õpetades juristkonna järelkasvu. Vahetusprogrammide kaudu on võimalik end ka välismaal täiendada.

Kindlus ja hüved

Meie juures saadab Sind kindlustunne. Pöörame tähelepanu nii vaimsele kui ka füüsilisele tervisele. Keskendumiseks on kontoris mugavad kabinetid. Meil on 35-päevane puhkus, tasustatud tervisepäevad, ühisüritused ning teeme koos sporti. Paindlikkus, loomevabadus ja sõltumatus jätavad meile ruumi valida ise oma tööaeg ja -koht.

Abiprokurörina on Sul oma tegutsemisvaldkond, juhid ise menetlusi ja võtad iseseisvalt vastu otsuseid.

Sinu peamisteks ülesanneteks on:

Ootame abiprokuröriks julget, missioonitundega, laia maailmapildiga ja koostöö- ja vastutusvõimelist inimest.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

Abiprokuröri ametikohale võib kandideerida teovõimeline vähemalt 21-aastane Eesti kodanik, kes:

1) omab magistrikraadi õigusteaduses

2) valdab eesti keelt kõrgtasemel

3) on kõrgete kõlbeliste omadustega ning vajalike võimete ja isikuomadustega

Kandideeri

Kasuks tuleb töökogemus sarnasel erialal ja vene keele oskus.

Stebby toetus

Meeskonnavaimu tugevdavad ühisüritused

3 tervisepäeva

Tallinnas, Rakveres, Jõhvis või Narvas

Kristjan Lill

Vanemprokurör

„Ma pole üheski asutuses nii palju õppinud ja arenenud kui siin. Prokuratuuris avardub täiesti teine maailm. Saad praktiseerida meeskonnajuhtimist, teed koostööd uurijatega, pead juhtima menetlust. Oled nii riiklik süüdistaja, kes tagab menetluse õiguspärase tulemuse, kui ka üks suur projektijuht, kes vaatab, et asi algusest lõpuni tehtud saaks.“

Gardi Anderson

Juhtivprokurör

„Meie tööl on ühiskonnas väga oluline roll. See nõuab teravat mõtlemist ja hingega tegutsemist. Meie sihiks on luua õigust ja tuua selgust keerukatesse olukordadesse. See on vastutusrikas, ent annab võimaluse midagi päriselt ka ära teha. Kui Sind kõnetab meie missioon, oled meie sekka oodatud.“

Abiprokurör

„Oleme Euroopa Justiitskoolitusvõrgustiku liige, mille kaudu on meil võimalus end üle maailma erinevates õigusvaldkondades koolitada. Saame reisida ja õppida rahvusvahelistelt kolleegidelt. Mina osalesin just mitmepäevasel koolitusel, kus sain õppida parimatelt ekspertidelt USA-st nii FBI-st kui ka CIA-st."

Siret Vaher-Torni

Kandideeri

Kuula oma südametunnistust ja kandideeri!

Kas tekkis küsimusi?

Kandideerimine kestab kuni 12. novembrini.

Tähendusega töö

Töö, mida teeme, nõuab teravat mõtlemist ja hingega tegutsemist. Meie sihiks on luua õigust ja tuua selgust keerukatesse olukordadesse. See on vastutusrikas, ent annab võimaluse midagi päriselt ka ära teha. Siin on Sul piisavalt loomevabadust oma töövaldkonna kujundamiseks. 

Lisaks on abiprokuröridel dokumendivoorus kohustuslik esitada järgmised dokumendid:

  • kirjalik avaldus ja kinnitus, et ei esine asjaolusid, mis välistavad isiku teenistusse võtmise
    (võib olla avalduse tekstile juurde kirjutatud)
  • prokuröriteenistusse kandideeriva isiku ankeet
  • huvide deklaratsioon seisuga 01.09.2023 

Prokuratuur võtab pärast esmase kandideerimisavalduse esitamist lisadokumentide osas eraldi ühendust.

Üks abiprokuröri ametikoht Viru Ringkonnaprokuratuuris (asukohaga Narvas) määramata ajaks

Üks abiprokuröri ametikoht Viru Ringkonnaprokuratuuris (asukohaga Rakveres) määramata ajaks

Üks abiprokuröri ametikoht Viru Ringkonnaprokuratuuris (asukohaga Jõhvis) määratud ajaks

Kaks abiprokuröri ametikohta Põhja Ringkonnaprokuratuuris (asukohaga Tallinnas) määramata ajaks

Kolm abiprokuröri ametikohta Põhja Ringkonnaprokuratuuris (asukohaga Tallinnas) määratud ajaks

Kolm abiprokuröri ametikohta Põhja Ringkonnaprokuratuuris (asukohaga Tallinnas) määratud ajaks (tulevikus vabanevad ametikohad)

Vabad ametikohad:

Jan Aasma

Abiprokurör

„Mina tulin prokuratuuri tööle pärast pikaajalist töötamist politseis – varasem õigusalane töökogemus aitab kriminaalmenetluses näha laiemat pilti ja on abiprokuröri töös igati abiks.“

Vaimse tervise toetamine