IT valdkonna spetsialist,

viime rahapesu tõkestamise uuele, seninägematule tasemele!

Rahapesu Andmebürool aitab IT valdkonna spetsialisti leida värbamisagentuur Brandem.

Ühine Rahapesu Andmebürooga ja muudame üheskoos majanduskeskkonna usaldusväärsemaks!

Innovatsioonile suunatud valitsusasutuses ootab Sind vaheldusrikas töö, kus saad anda oma olulise panuse rahapesu ja terrorismi rahastamise tuvastamiseks ning tõkestamiseks. 

 Brandem Baltic OÜ
Copyright © 2022

Kas Sul tekkis küsimusi?

Võta ühendust Brandemi vanem värbamiskonsultandiga Liisi Niisuke.

+372 5633 5300

liisi@brandem.ee

KANDIDEERI KOHE

Rahapesu Andmebüroo (RAB) on finantstehingute aususe valvaja.

Panustad turvalisema majanduskeskkonna loomesse

Meil ei ole palju bürokraatiat, aastatega välja kujunenud protseduure ega pikka ajalugu. Sul on võimalus kujundada praktikaid, seada paika süsteeme ja olla organisatsiooni IT valdkonna üheks eestvedajaks.

Meie arenev tiim on suurepärane kombinatsioon kogenud ekspertidest, tegusatest noortest ja pühendunud spetsialistidest. Oleme uudishimulikud suunanäitajad ja koos loome innovatsiooni.

IT valdkonna spetsialistina on Sul erakordselt põnev võimalus liituda kiiresti areneva asutuse teotahtelise meeskonnaga ning anda oma panus Eesti heaks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel ja majanduskeskkonna usaldusväärsuse tagamisel. Saad vabaduse hakata protsesse korrastama ja ise uusi süsteeme looma, et tagada RABi sujuv töökorraldus.

Kätlin Sõnum
personalijuht

Hiljuti eraldiseisvaks valitsusasutuseks nimetatud organisatsioonina oleme kasvav ja arenev. Püüdleme dialoogi, innovatsiooni ja nähtavuse poole. Töötamine RABis on unikaalne võimalus olla finantstehingute aususe valvaja, sest meie sihiks on #ausraha.

Vabadus toimetada ja kujundada protsesse

Nooruslik ja teotahteline kollektiiv

‣  Sind iseloomustab iseseisvus ja oled edukalt eest vedanud IT arendusprojekte;

  omad tehnilist kõrgharidust ja oled töötanud infotehnoloogia valdkonnas vähemalt 2 aastat;

Koolitused, enesearengu võimalused ja koostöö rahvusvaheliste organisatsioonidega

Pakume mitmekülgseid arenguvõimalusi

1

35-päevane puhkus, tasustatud tervispäevad ning vaimse- ja füüsilise tervise toetus

Hoolime Sinu tervisest

2

Tööaja- ja koha paindlikkus ning vabadus korrastada ning kujundada tööprotsesse

Väärtustame iseseisvust

3

RABi eesmärgiks on kujuneda maailmatasemel tunnustatud ja innovaatiliseks finantsteabe analüüsikeskuseks. Rahapesu Andmebüroo kogub ja analüüsib rahapesu ja terrorismi rahastamise ning finantssanktsioonide rikkumise kahtlusega teavet, valvab rahapesu tõkestamise reeglite täitmise üle ning teeb teiste uurimis- ja järelevalveasutustega koostööd Eesti majanduskeskkonna läbipaistvuse ja usaldusväärsuse tagamise nimel.

KANDIDEERIKANDIDEERIKANDIDEERI

Sinu igapäev IT valdkonna spetsialistina

Vead eest IT-projekte, alates lähteülesande koostamisest ja teenusepakkuja leidmisest kuni eelarve moodustamiseni. Sinu vastutusalaks on Rahapesu Andmebüroo infotehnoloogiliste vahendite korraldamine ning IT toodete arendamine, kasutamine ja juurutamine.

Sind saadab RABis edu, kui:

‣  omad teadmisi X-teest, RIHA-st ja tead, mis on teenuseleping SLA;

‣  oled kõrge pingetaluvusega, tugeva tegutsemis- ja töötahtega ning omad head inglise ja eesti keele oskust.

Miks liituda Rahapesu Andmebürooga?

KANDIDEERI

Õigel kandidaadil on valmisolek taodelda riigisaladusele juurdepääsu luba.