Harku vallal aitab Rannamõisa lasteaeda töötajaid leida ainulaadne tööandja turundus- ja värbamisagentuur Brandem.

Miks liituda Rannamõisa lasteaiaga?

Oleme orienteeritud elukestvale õppele ja oleme avatud uuendustele.

Liitu Rannamõisa lasteaia meeskonnaga!

Sind ootab töötajaid usaldav tööandja, võimalus kujundada lasteaiapäev enda soovidest ning tugevustest lähtudes ja ühiste väärtustega toetavad meeskonnaliikmed.

 Brandem Baltic OÜ
Copyright © 2021

Soovid lisainfot?

Sinu küsimustele vastab Rannamõisa lasteaia direktor Margit Toomlaid.

+372 5 092 684

Meie meeskonna liikmed arvestavad teineteisega ja saavad hästi läbi.

Sind ootab töökoht, kus saad rakendada enda tugevusi.

Oleme laste arengule orienteeritud.

Rannamõisa lasteaia uued rühmad ootavad

Aktsepteerime kõikide erisusi ja näeme neis võimalusi arenguks.

VAATA VABASID TÖÖKOHTI

Rannamõisa Lasteaed on kogukonna poolt hinnatud kasvukeskkond lastele ja positiivse
mikrokliimaga, innovaatiline ning pidevas arengus asutus töötajatele. Meie väärtused on ühiselt loodud ja neid järgides on ülesse ehitatud nii kasvu-, kui õppekeskkonnad. Me oleme orienteeritud elukestvale õppele, oleme paindlikud muutuste suhtes ja avatud uuendustele. Rannamõisa lasteaias töötab enam kui 26 töötajat ning meie lasteaed asub looduskaunis ja rahulikus Harku vallas.

VABADUS VASTUTADA

KASVATUS KUI KULTUUR

KASVATUS KUI KUNST

ÕPETAJA

ASSISTENT

Juhid kolmest personali liikmest ja 24st perest koosnevat meeskonda. Sinu meeskond toimib ühiselt läbi räägitud ja ühiselt koostatud eesmärkide järgi. Jagad ja kannad Rannamõisa lasteaia väärtusiLood aktiivse, inspireeriva füüsilise ning turvalise vaimse õpikeskkonna ja oled lapsele julgustav ning tark kaaslane uute teadmiste omandamisel.

Õpetajana omad valmisolekut meeskonnatööks, eneseregulatsiooni oskust, õppimise- ja arenguvalmidust ning pedagoogilisi oskusi ja pädevusi.

Assistendina toetad õpetajat õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisel, teed koostööd meeskonnaga loomaks lapsele soodne õpi- ja kasvukeskkond ning sead esikohale laste vajadused.

Rannamõisa lasteaia assistendina oled eelkõige sooja südamega inimene, kellel jätkub tähelepanu, hellust ja kannatlikkust kõigi jaoks. Sind iseloomustab uuenduslikkus, töökus ja valmisolek ennast täiendada.

KANDIDEERI
KANDIDEERI

Vali endale sobiv positsioon

TOREDAID TÖÖTAJAID

"Organisatsioonis loodud usaldus võimaldab rühma meeskonnal ehitada lasteaiapäev ülesse oma vajadustest ja soovidest lähtudes. Ka oma pedagoogika loob meeskond ise, toetudes nii täiskasvanute kui laste tugevustele. Peame oluliseks toetada kõigi tugevusi. Meie õpetajad on näiteks loonud puutöö õppe lastele, sidunud muusikaõpetuse muusikateraapia elementidega ja pakkunud lastele loomadega kooselamise võimalust."

Margit Toomlaid, direktor

• oleme avatud ja ausad

• võtame "vigu" kui võimalust areneda

• arvestame, et eduka töö aluseks on kokkulepetest kinnipidamine

• suudame töötada maksimaalselt panustades ja ennast hoides

 on meie ennast ja teisi austav ja eeskujuks olemine 

 kuulates kuuleme ja vaadates näeme, järelikult mõistame, et erisus on väärtus ja võimalus

 toetume laste arengutingimuste loomisel täiuslikule meeskonnatööle

 anname oma innukuse ja rõõmu igast päevast edasi lastele, peredele ja kolleegidele

 suhtume kasvamisse ja õppimisse kui loovasse, arenevasse ja arengut pakkuvasse protsessi

KANDIDEERI

Meie väärtused