INFOTURBEJUHT –

võta vastu ainulaadne võimalus arendada riigiside teenuseid!

Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutusel aitab infoturbejuhti leida värbamisagentuur Brandem.

Anna oma panus riigi infoturbe kaitsesse!

 Brandem Baltic OÜ
Copyright © 2023

Kas Sul tekkis küsimusi?

Võta ühendust Brandemi vanem värbamiskonsultandiga Liisi Niisuke.

+372 5633 5300

liisi@brandem.ee

LOE LÄHEMALT

Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus (RIKS)

Usaldusväärne organisatsioon, kus väärtustatakse koostööd

Meeskonda RIKSis kõnetab missioon ja väljakutse. Meil on selge võimalus anda oma panus tagasi riiki ja ühiskonda ning midagi olulist ära teha. Saad ellu viia initsiatiivikaid plaane ning kujundada tulemusi ja oma rolli.

Sul on unikaalne võimalus integreerida riigiside teenuseid ja juhtida üleminekuprotsessi ISKE-lt E-ITS-ile. Teed rahvusvahelist koostööd teiste riikide sideteenuste eest vastutajatega ja esindad RIKSi välistel üritustel. 

Sinu igapäev infoturbejuhina

Töötad välja asutuse infoturbestrateegia, eesmärgid ja -poliitika ning vastutad selle elluviimise eest koostöös juhtidega. Koordineerid ja 
edendad infoturbetegevust, esindad RIKSi välistel üritustel ja koosolekutel ning korraldad infosüsteemi turvarevisjone. Juhid andmeturvet reguleerivate dokumentide väljatöötamist, turvainstrumentide ja tsentraalsete infoturbe teenuste kasutusele-võtmist ning osaled infosüsteemide ja teenuste turvanõuete arendamises. Samuti tõstad infoturbe teadlikkust organisatsioonis.

Me hindame koostööd ning üksteise toetamist ja mõistmist. Meid iseloomustab kahtlemata see, et meil kõigil on tahe teha koostööd sujuvamaks, pakkuda häid lahendusi ja olla kliendikeskne.

Sind sütitab missioon ja ühiskonda panustamine

Oled oma valdkonna eestkõneleja ja riigi esindaja

  Sind iseloomustab hea suhtlemisoskus, kohusetundlikkus, proaktiivsus ja lahendustele orienteeritus;

  omad vähemalt 5-aastast valdkondlikku töökogemust ja magistrikraadi;

Osaleme ühiselt spordiüritustel ning käime kanuumatkal ja teatrietendusi nautimas. Samuti korraldame suvepäevi ja jõulupidu.

Veedame meeskonnaga koos aega

RIKSis ootab Sind igakuine sporditoetus ja talvine lisapuhkus. Võimaldame sisekoolitusi ja korraldame ühiseid strateegiapäevi.

Hoolime Sinu tervisest ja arengust

Meie töötajaid ootab tööaja- ja koha paindlikkus ning vabadus korrastada ning kujundada tööprotsesse.

Väärtustame iseseisvust

RIKS on 2000. aasta lõpus loodud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas olev mittetulunduslik sihtasutus, mis tagab riigiasutuste ja teiste riigieelarveliste institutsioonide sidealase teenindamise ning eriotstarbelise ja operatiivside. Osutame operatiivraadioside-, andmekeskuste ja riigi mereside- ning telefoniteenuseid. 

KANDIDEERI

Sind saadab RIKSis edu, kui:

‣  omad head inglise ja eesti keele oskust;

‣  omad valmisolekut taodelda riigisaladuse juurdepääsu luba.

Miks liituda Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutusega?

Minu missioon on panustada riigi arendamisesse ja RIKSi puhul kõnetas mind just selle organisatsiooni olulisus.

Oled initsiatiivikas ja käed-küljes valdkonnajuht, kes teeb tihedat koostööd teiste juhtidega. RIKSis saad võimaluse parendada ja juhtida Eesti riigiside operaatori infoturbe protsesse.  

Sven Heil
juhataja

Sinu tulevane juht jagab:

Kandideeri infoturbejuhi ametikohale siin enne 26.03.2023.