PERSONALIJUHT –

tule ja kujunda RIKSi tööandja brändi ning personaliprotsesse!

Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutusel aitab personalijuhti leida värbamisagentuur Brandem.

Ühine RIKSi kokkuhoidva kollektiiviga!

 Brandem Baltic OÜ
Copyright © 2023

Kas Sul tekkis küsimusi?

Võta ühendust Brandemi vanem värbamiskonsultandiga Liisi Niisuke.

+372 5633 5300

liisi@brandem.ee

LOE LÄHEMALT

Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus (RIKS)

Usaldusväärne organisatsioon, kus väärtustatakse koostööd

Meeskonda RIKSis kõnetab missioon ja väljakutse. Meil on selge võimalus anda oma panus tagasi riiki ja ühiskonda ning midagi olulist ära teha. Saad ellu viia initsiatiivikaid plaane ning kujundada tulemusi ja oma rolli.

RIKSi esimese personalijuhina anname Sulle vabaduse kujundada personaliprotsesse ja neid organisatsioonis juurutada. Oled juhtkonna liige ja strateegiline partner ning saad võimaluse kujundada tööandja brändi.

Sinu igapäev personalijuhina

Töötad välja ja juurutad personalijuhitmise poliitika ning põhimõtted. Vastutad personaliteenuse toimimise eest, juhid kogu personalifunktsiooni ja oled strateegiline personalivaldkonna äripartner juhtidele. Koordineerid spetsialistide tööd, valid koostööpartnereid, koostad personalieelarve ning jälgid selle täitmist. Koordineerid tööandja kuvandit väliskommunikatsioonis, panustad personalivaldkonna ekspertteadmistega ja korraldad asjakohaseid koolitusi.

Me hindame koostööd ning üksteise toetamist ja mõistmist. Meid iseloomustab kahtlemata see, et meil kõigil on tahe teha koostööd sujuvamaks, pakkuda häid lahendusi ja olla kliendikeskne.

Sind sütitab missioon ja ühiskonda panustamine

Oled personalivaldkonna eestvedaja

  Sind iseloomustab hea suhtlemis- ja organiseerimisoskus, algatusvõime ning suure pildi nägemise oskus;

  omad vähemalt 3-aastast töökogemust personalivaldkonnas ja kõrgharidust;

Osaleme ühiselt spordiüritustel ning käime kanuumatkal ja teatrietendusi nautimas. Samuti korraldame suvepäevi ja jõulupidu.

Veedame meeskonnaga koos aega

RIKSis ootab Sind igakuine sporditoetus ja talvine lisapuhkus. Võimaldame sisekoolitusi ja korraldame ühiseid strateegiapäevi.

Hoolime Sinu tervisest ja arengust

Meie töötajaid ootab tööaja- ja koha paindlikkus ning vabadus kujundada tööprotsesse.

Väärtustame iseseisvust

RIKS on 2000. aasta lõpus loodud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas olev mittetulunduslik sihtasutus, mis tagab riigiasutuste ja teiste riigieelarveliste institutsioonide sidealase teenindamise ning eriotstarbelise ja operatiivside. Osutame operatiivraadioside-, andmekeskuste ja riigi mereside- ning telefoniteenuseid. 

KANDIDEERI

Sind saadab RIKSis edu, kui:

‣  omad head inglise ja eesti keele oskust.

Miks liituda Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutusega?

Minu missioon on panustada riigi arendamisesse ja RIKSi puhul hindan just selle organisatsiooni olulisust.

Oled initsiatiivikas ja käed-küljes personalijuht, kes teeb tihedat koostööd RIKSi 56-liikmelise kollektiiviga. RIKSis saad võimaluse kujundada ja juhtida personaliprotsesse.

Sven Heil
juhataja

Sinu tulevane juht jagab:

Kandideeri personalijuhi ametikohale siin enne 26.03.2023.