PORTFELLIJUHT,

jätame üheskoos jälje ajalukku!

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusel aitab portfellijuhti leida ainulaadne tööandja turundus- ja värbamisagentuur Brandem.

Sul on mitmekülgne kogemus kinnisvara arendamises või haldamises?

Võta vastu ainulaadne väljakutse Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuses, kus Sinu töö tulem mõjutab otseselt tuhandeid inimesi. Sinu tagala kindlustab start-up'ilik töökeskkond, otsustusvabadus ja ekspertidest meeskond.

 Brandem Baltic OÜ
Copyright © 2022

Kas Sul tekkis küsimusi?

Võta ühendust Brandemi värbamiskonsultandiga Evelin Kuivjõgi.

+372 5887 5057

evelin@brandem.ee

KANDIDEERI KOHE

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus korraldab varustuse ja relvastuse hankeid Kaitseväele ja teistele Kaitseministeeriumi valitsemisala asutustele ning arendab ja haldab nende kinnisvara. Meie eesmärk on võimaldada Kaitseväel keskenduda sõjaliste ülesannete täitmisele ning luua iga euro eest võimalikult palju kaitsevõimet.

RKIK-is töötab 400 pühendunud oma ala spetsialisti üle Eesti.

Oma töö kaudu panustad riigikaitsesse

Meie kõige suurem väärtus on meie inimesed. RKIK-i tiim on lahendustele orienteeritud ning uuendusmeelne.
Meie kohta ei kehti lause „Alati on nii tehtud“.

Sul on väga hea võimalus ennast juhina teostada. Saad võtta vastu olulisi otsuseid ja avada enda potentsiaali. RKIK on Sinu kindel hüppelaud oma võimete ületamiseks, mille eest Sind ka tunnustame.

"Sul on võimalus reaalselt panustada riigikaitsesse ja kirjutada ajalugu – näiteks kui Sinu töö tulemusel valmib suur kasarmu. Kui oled huvitatud loomisest ja ülesehi-
tamisest, siis RKIK on Sinu jaoks õige koht."

Randel Lipp
Kirde portfellijuht

Sina kui portfellijuht

Kannad hoolt Põhja taristuportfelli eest

Sinu vastutusalasse kuulub Tallinnas, Harjumaal, Järvamaal ja Raplamaal asuv Kaitseministeeriumi valitsemisala taristu.

Koordineerid erinevaid meeskondasid

Sul on enda korrashoiuüksus ning ühtlasi juhid arendusprojektide meeskonda. Kliendisuhtlusel on Sinu töös oluline roll.

Heilika Reinvart
Taristuosakonna juhataja

"RKIK-is hoiab mind äge kollektiiv, erilised tööülesanded ja start-up'ilik organisatsioon, mis väljendub innovaatilises lähenemises, “kastist välja” mõtlemises ning tulemustele orienteerituses."

Magnus-Valdemar Saar
Direktor

“Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse missiooniks on vajalike materjalide, teenuste ja taristu tõhus tagamine, lähtudes kolmest põhiväärtusest: usaldusväärsus, asjatundlikkus ja avatus."

Meie hallata on Eesti suurim investeeringute eelarve. Sinu töö tulem mõjutab otseselt tuhandeid inimesi ning Sul saab olema ääretult omanäoline portfell Tallinnas, Harjumaal, Järvamaal ja Raplamaal.

Ekspertidest tiim, kellelt on palju õppida

Rutiinivaba ja arendav töö

KANDIDEERI
KANDIDEERI

Lähtud oma töös keskuse eesmärkidest

Täidad valitsemisala taristukava Põhja taristuportfellis ja rakendad tõhusat tulemusmõõdikute süsteemi.

Arendad ja hooldad taristuportfelli

Planeerid investeeringuid ja uute ehitiste valmimist ning olemasolevate hoonete elutsüklit.

KANDIDEERI

Missiooniga töö kaitsevaldkonna kõige ägedamas asutuses

Aja- ja kohapaindlik töökeskkond ning atraktiivne hüvede pakett

Võimalus panustada keskuse arengusse ja otsustusvabadus enda portfelli piires

KANDIDEERI

Ühine RKIK-iga ja panustame koos Eesti riigikaitsesse!

Kas oled valmis riigikaitsesse panustama? 

Põhja portfelli järgmise 5 aasta investeeringute eelarve on üle 30 miljoni euro. Sinu ülesanne on seda parimal viisil juhtida, kaasates meie insenere ja projektijuhte.