ScanWaste OÜ-l aitab tegevjuhti leida ainulaadne tööandja turundus- ja värbamisagentuur Brandem.

 Brandem Baltic OÜ
Copyright © 2021

KAS TEKKIS HUVI?

Sinu küsimustele vastab Brandemi värbamiskonsultant Evelin Kuivjõgi.

 +372 5887 5057

evelin@brandem.ee

SINU TULEVASED KOLLEEGID JAGAVAD

SCANWASTE OÜ

Scanwaste OÜ on 2018. aastal asutatud pereettevõte, mis tegeleb ehitusjäätmete vahendamise, sorteerimise ja taaskasutusse suunamisega. Usume, et loodussõbralik käitumine on samm tervema elukeskkonna poole. Ettevõttes on tööl enam kui kolmkümmend tegusat meeskonnaliiget ja meil on kontorid ning käitlemisjaamad Annas, Maardus ning peatselt ka Viljandis.

Kui oled julgelt ambitsioonikas meeskonna eestvedaja ja käed-küljes jäätmekäitlus-valdkonna entusiast, siis tule ja vii ScanWaste kõrgustesse!

TEGEVJUHTI!

Meie edu võtmeks on kogu sorteerimistsükli korralda-mine ettevõttesiseselt.

Pärast kolme aastat ScanWaste'is pakub minu töö siiani põnevust ja väljakutseid. Meie meeskond on avatud ja tegus, kes ei pelga käed külge panna, et mõista protsesside toimimist. 

Kaia Rahkema, projektijuht

Taaskasutav ja leidlik mõtteviis

Meid iseloomustab mitmekülgsus, sõbralikkus ja taaskasutus. Oleme kasutanud korralikke käideldud materjale kontori sisustamisel ja panustame kontori jõusaali arendamisesse.

Uus roll pereettevõttes

Juhtkond on viimasel poolel aastal panustanud protsesside kaardistamisesse, et Sinul kui selle ettevõtte esmakordsel tegevjuhil oleks hea põhi, millelt ettevõtet edasi arendada.

Koostööaldis meeskond

Enam kui kolmkümmend motiveeritud meeskonnaliiget on valmis Sinuga koostööd tegema, et üheskoos suuri eesmärke saavutada.

Võimalus ennast vabalt teostada

Oleme noor ja ambitsioonikas ettevõte, kus anname Sulle tegutsemisvabaduse ja võimaluse kujundada ettevõtet oma visiooni järgi. Usume, et taeval ei ole piire!

VÕTA VASTU VÄLJAKUTSE KIIRESTI ARENEVAS MISSIOONIGA ETTEVÕTTES!

Otsime

SINU TÖÖ ON LIIKUV JA MITMEKÜLGNE

Tegeled ScanWaste'i eesmärgipärase juhtimisega

Sead strateegilisi eesmärke ja lood plaane

Esindad organisatsiooni avalikkuses

Koostad ja kooskõlastad eelarveid

Motiveerid, kaasad ja värbad töötajaid

Kandideeri

Ott Sutt, keskkonnajuht

ScanWaste'i endale tööandjaks valides sai minule määravaks see, et kogu tootmine on nende endi käes, mitte ei sõltu kolmandatest osapooltest. Sinul kui tegevjuhil on vabadus juhtida ja kujundada ettevõtet, mis on viie aasta pärast Eesti üks suurimaid.

Meie jäätmekäitlusteenused katavad tootmis, lammutus, ja ehitusvaldkonna – ettevõtetest kuni vahendajateni.

Tuleviku suunaks on elektroonika ja ohtlike jäätmete käitlemine.

Kandideeri

Pane oma CV teele siin enne 30. novembrit.

Sina kui edukas ScanWaste'i eestvedaja omad inimeste ja protsesside juhtimise kogemust ning kokkupuudet jäätmekäitlusvaldkonnaga. Oled leidlik ja Sulle pakub uudishimu, kuidas jäätmekäitlusprotsessid päriselt toimivad. Sinu tugevusteks on veenev esinemis- ja läbirääkimisoskus, koostööoskus ning kannatlikkus. Samuti omad juhilube, et mugavalt liikuda meie kontori ja käitlemisjaamade vahel.

Kandideeri

Püsid kursis jäätmekäitlus-valdkonna arengutega

Loe lähemalt

Reijo Karumets, Anna tööprotsesside koordinaator

Otsime oma meeskonda ambitsioonikat ja töökat juhti, kes on huvitatud jäätmekäitlemisega seotud protsessidest. Luban sulle, et iga päev on vaheldust pakkuv, arendav ja huvitav.