Brandem Baltic OÜ
Copyright © 2022

Kas soovid lisainfot?

Küsimuste korral võta ühendust värbamisagentuuri Brandem värbamiskonsultandi Eveliniga.

 +372 5887 5057

evelin@brandem.ee

Pikaajaline ja ägeda vibe'iga seltskond

Tootmise tuumikmeeskond on püsiv ja nooruslik. Suhtlus erinevate osakondade vahel sujub ladusalt, motiveerime üksteist ja kord kvartalis veedame toredalt koos aega.

100% taastuvenergial põhinev tootmine

Ringmajanduse põhimõtetel, keskkonnahoiul ning sotsiaalsel vastutusel baseeruv tootmise ja tarneahela juhtimine on aidanud meil pidevalt parandada majandustulemusi ja konkurentsivõimet ning samas vähendada oluliselt oma tegevusest tulenevat keskkonnamõju.

Pidev ja põnev tootearendus

Meie eesmärk on püsida valdkonna suunanäitajana ja panustame uute toodete ning tootmisviiside arengusse. Sul on võimalus panna proovile oma ideed ja leida nutikaid lahendusi loomaks innovatsiooni vooditarvete valdkonnas.

TOOTMISJUHTI

Loe lähemalt

Oled lahendustele orienteeritud mitmekülgse tootmiskogemusega juht? Panusta Trendsetteri viimasepeal ökotehase tootmisvõimsuse suurendamisesse!

Kandideerimistähtaeg tootmisjuhi ametikohale on 21.03.2022.

Tootmisjuhina korraldad ja koordineerid kõiki tootmise aspekte, et saavutada maksimaalne efektiivsus ja kasumlikkus. Tagad kõrge tootmiskvaliteedi ja professionaalsuse. 

Oled oluline osa juhtkonnast ja teed tihedat koostööd teiste toetavate osakondadega, et saavutada ühised eesmärgid ja KPI-d. Julgustad ja inspireerid meeskondi pidevalt arenema ja tagad keskkonnasäästliku tootmise.

Trendsetteri tootmisjuhina omad varasemat töökogemust samal ametipositsioonil, mõistad tekstiilivaldkonda ja oled kursis lean tootmise põhimõtetega. 

Oled väga hea suhtleja, kes on võimeline ellu viima uusi ideid ja kaasama selleks erinevaid osapooli. Sul on kõrge pingetaluvus, kiire otsustusvõime ja väga hea inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas.

Kandideeri

Tule ja vii Trendsetter veel suuremale edule!

Trendsetter on kõrge kvaliteediga ja keskkonnasõbralikke patju, tekke ja madratsikatteid tootev ettevõte. Haljalas, Lääne-Virumaal asuvas tipptasemel kolme tekiliini, kolme padjaliini ja ühe madratsiliiniga tehases töötab enam kui 130 inimestSaadame 99% oma toodangust laia maailma. Lisaks tootmisele Eestis on meil peakontor Machesteris, UKs ja kontor Hiinas.

KandideeriKandideeri

"Vooditarvete tootmine ja tootearendus on põnev ja väljakutseid pakkuv. Trendsetteri peakontor Manchesteris, kattematerjalide tootmine Hiinas ja tehas Eestis töötavad kõik ühtse eesmärgi nimel – et klient saaks just sellise toote nagu ta soovib."

Kristiina Võsu
tootmise assistent

"Koos teise juhtivoperaatori ja tootmisassistendiga toetame Sinu kui tootmisjuhi sisseelamist. Ootame oma meeskonnajuhiks usaldusväärset ja empaatilist inimest, kes võtab arvesse töötajate soove ja on valmis lahendusi leidma."

Anne-Mai Muttika
juhtivoperaator

"Otsin oma kõrvale pealehakkamist täis ja kogemusega partnerit, kes soovib panustada Trendsetteri tootmise jätkuvasse arengusse ja januneb millegi ära tegemise ning uute lahenduste järele. Sealjuures on Sul suur potentsiaal saada minu mantlipärijaks."

Gavin John Perkins
tegevjuht, juhatuse liige

Kandideeri

HOOLIVUS

UUENDUSMEELSUS

KOOSTÖÖ

• Hoolime oma inimestest ja meie planeedist
• Mõtleme ökoloogilisele jalajäljele

• Suurelt unistamine on meie DNAs
• Leiame uusi lähenemisviise
• Püüdleme edusammude poole
• Inspireerime teisi, olles valdkonna eestvedajad

• Üheskoos saavutame rohkem
• Tegutseme ühtse rahvusvahelise tiimina, kus kaugus ja piirid pole takistuseks

Otsime