OÜ Vanalinna Ehitusel aitab objektijuhti leida ainulaadne tööandja turundus- ja värbamisagentuur Brandem.

 Brandem Baltic OÜ
Copyright © 2021

KAS TEKKIS HUVI?

Sinu küsimustele vastab Brandemi värbamiskonsultant Evelin Kuivjõgi.

 +372 5887 5057

evelin@brandem.ee

SINU TULEVASED KOLLEEGID JAGAVAD

VANALINNA EHITUS

KANDIDEERI

OÜ Vanalinna Ehitus on 20 aastat tagasi asutatud ehitusettevõtte, mille peamisteks tegevusaladeks on ehituslik peatöövõtt, fassaaditööd ja puidu restaureerimine. Meie meeskond jaguneb Eesti, Soome ja Rootsi vahel. Meie eesmärk on olla hinnatud ja tuntud ehitusettevõte, mida arendab ja kasvatab kokkuhoidev ning pühendunud enam kui 100st oma ala tegijast koosnev meeskond.

Sind ootab paindlik ja tähelepanelik tööandja, ägedad projektid ja võimalus teha karjääri ka meie Soome või Rootsi ettevõttes!

OBJEKTIJUHT,

Peame kinni lubadustest

Oleme lahendustele suunatud

Oleme usaldusväärsed ja ausad

"Töötajaid julgustatakse karjääriredelil arenema. Alustasin ehitajana ja ajapikku arenesin objektijuhi abiks ning seejärel objektijuhiks. Vanalinna Ehitus on usaldusväärne tööandja, kes arvestab töötajate vajadustega ja võimaldab paindlikkust."

Ats Pajumaa
objektijuht

MILLINE NÄEB VÄLJA SINU KUI OBJEKTIJUHI IGAPÄEV?

Sinu peamiseks ülesandeks on tagada tööde kvaliteetne ja tähtaegne valmimine. Muuhulgas juhid ehitustegevust objektidel üle Eesti, suhtled koostööpartneritega, jälgid ja täidad objekti dokumentatsiooni ning tegeled jooksvalt esilekerkinud väljakutsete lahendamisega. 

"Meie meeskonda iseloomustab ausus ja viisakus, mis peegeldub nii meie suhtumises kui tegudes. Meile ei ole tähtis tehtud tööaeg, vaid loodud tulemused. Kui Sa oled vastutustundlik ja süsteemne oma ala spetsialist, siis oled see, keda me otsime."

Indrek Kaselt
ehitusjuht

"Usun, et väärtused peavad klappima, et ettevõttesse püsima jääda. Just seepärast olen mina enam kui 14 aastat Vanalinna Ehituse meeskonna ridades. Väärtustame oma töötajate panust ja tähistame üheskoos töövõite kaunites restoranides ning suusareisidel välismaal."

Aet Urvast
juhatuse liige/personalijuht

KAS SINUS ON MEIE DNA-D?

Sina kui edukas Vanalinna Ehituse objektijuht omad varasemat ehitustööde juhtimise kogemust. Omad head juhtimiskompetentsi, pead kinni tähtaegadest ja oled süsteemne oma töös. Sind iseloomustab väga hea suhtlemisoskus, kiire ja efektiivne probleemide lahendamise oskus ning valmisolek võtta vastutust.

Kiire otsustusprotsess ja vahetu suhtlus

Ettevõtte juhtkond osaleb igapäevases juhtimises, mis muudab otsustusprotsessi kiireks. Võtame oma meeskonna arvamust arvesse ja julgustame kõiki kaasa rääkima.

Võimalus saada osa meie kasvuloost

2020. aastal tegime rekordkäibe, ületades 18 miljonit eurot. Meie tugev kasv, ekspertidest koosnev tiim ja läbimõeldud protsessid võimaldavad jätkata kasvu ka tulevikus.

Paindlik ja tähelepanelik suhtumine

Elu on tervik ning me mõistame ja toetame oma töötajate erinevaid rolle. Leiame vastavalt töötaja vajadustele paindliku lahenduse.

Peame oluliseks vastutuse võtmist

Sinu tulevasi töökaaslasi iseloomustab teotahtelisus ja motiveeritus. Oleme orienteeritud tulemustele, teeme oma tööd hingega ja anname alati endast parima.

KANDIDEERI
KANDIDEERIKANDIDEERI

MIKS VALIDA TÖÖANDJAKS VANALINNA EHITUS?

  Sul on võimalik saada osa ettevõtte põnevast kasvuperioodist

✓  Veedame koos kvaliteetselt aega, olgu selleks kultuurireis teatrisse või suusareis Alpidesse

  Väärtustame Sinu tööd korraliku töötasuga ja võimaldame sõiduauto kasutamist ka isiklikuks otstarbeks

  Võimaldame Sul karjääri teha meie Soome või Rootsi ettevõtetes

  Oleme paindlikud ja rakendame uusi tehnoloogiaid töö lihtsustamiseks

  Loome soodsad tingimused töötajate erialaseks arenguks

  Teeme oma tööd hingega ja anname alati oma parima

KANDIDEERI