Peaenergeetik –

Ühine Eesti ühe juhtiva energeetikaettevõttega!

Tule ja juhi kodumaise suurtööstuse elektrivaldkonda, kuulu spetsialistide meeskonda ja saa osa mitmekülgsest motivatsioonipaketist.

Päev algab elektriosakonna koosolekuga, kus jagatakse üldist infot ja päeva plaane. Töötame ühtse tiimina eesmärkide suunas. Näiteks oleme viimastel aastatel oluliselt parandanud töökindlust.

Ootame oma meeskonda koostööaldist ja pädevat peaenergeetikut, kes hoomaks elektri saamise protsessi.

Brandem Baltic OÜ
Copyright © 2022

Küsimuste korral võta ühendust Brandemi värbamiskonsultandi Kaisa Tamverega

LOE LÄHEMALT

VKG Energia on suuruselt teine elektrienergia tootmisettevõte Eestis. Lisaks toodame soojusenergiat ning varustame tööstusettevõtteid tööstusliku auruga. Oleme üks üheksast Viru Keemia Grupp AS-i tütarettevõtetest. Kontsern annab tööd enam kui 1600 inimesele ning on suurim põlevkiviõlitootja maailmas. Jätkame uhkusega 1924. aastal alguse saanud Eesti põlevkivi väärindamise traditsiooni.

Kandideerimistähtaeg peaenergeetiku positsioonile on 26.03.2023

toome inimestele valgust ja sooja!

Andrei Romanov

Elektriseadmete peaspetsialist

Töökultuur VKG Energias on vaba ja avatud: tugev hierarhiline struktuur puudub, kõik saavad vabalt oma ettepanekuid teha ja vajadusel juhtkonna poole pöörduda. Meid viib edasi hea koostöö nii meeskonnaliikmete kui juhtide vahel. Tiheda töö kõrvalt leiame aega koos-viibimisteks: kontserni ühised väljakutsed ja sportlikud üritused, bowlingu õhtud, motivatsiooniüritused ning keemikute ja kaevurite päeva tähistamised.

Svetlana Fjodorova

Veetöötluse osakonna juhataja

VKG Energia on üks kolmest põhitootmisettevõttest kontsernis Viru Keemia Grupp ja üks juhtivaid energeetikaettevõtteid Eestis. Põhifookuses on soojuse- ja elektrienergia tootmine. Samuti on meie kanda tööstuspiirkonna järveveevarustus, põhjaveevarustus ja suruõhuvarustus. Niivõrd laia ampluaaga tootmisettevõtteid on vähe, mis muudab igapäevase töö mitmekülgseks ja huvitavaks. 

Marek Tull

Juhatuse liige

Sinu igapäev VKG Energias

Peaenergeetikuna on Sinu vastutusalaks kogu elektrisüsteemi toimimine – alates elektri tootmisest ja tööohutuse tagamisest kuni ressursi planeerimise ja arendusprojektides osalemiseni. Suurendad elektriliste seadmete töökindlust, nende ekspluatatsiooni ja hooldust.

Oled juhtinud elektrivõrku või vastutanud suure tööstuse elektriseadmete hoolduse ja investeeringute eest. Sul on A-pädevus, oled valmis juhtima protsesse ja inimesi ning Sa ei pelga, kui käed mustaks saavad. Sinu emakeeleks on eesti või vene keel ja valdad suhtlustasandil ka teist keelt.

1

Miks töötada just VKG Energias?

Tugevatest spetsialistidest koosnev kokkuhoidev meeskond

2

Panust väärtustav põhi-ja tulemustasu, ametikorteri kasutamise ja osalise kaugtöö võimalus

3

Tervise- ja sporditoetus, sportlikud ühisüritused ja autokompensatsioon

4

Kingitused tööjuubelite ja muude tähtpäevade puhul

5

Väga mitmetahuline valdkond ja väljakutsuvalt põnev igapäev

KANDIDEERI

+372 5382 1475 

kaisa@brandem.ee

telefonil

emailil

AVATUS

PÜHENDUMUS

ARENG

Edendame läbipaistvust, mitmekesisust ja uusi perspektiive.

Töötame koos ühtse meeskonnana, jagades omavahel teadmisi ja aidates üksteisel edu saavutada.

Oleme uudishimulikud, uuenduslikud ja äritegevusele suunatud, püüeldes pidevalt paremuse poole.

Meie väärtused

Energiatootja VKG Energia koosseisu kuuluvad koostootmisjaam Põhja SEJ, elektrivõrgud elektrienergia edastamiseks, 43 alajaama, auru- ja suruõhuvõrgud, põhja- ja järveveevõrgud ning lubjatehas. 

Toetame Sinu sisseelamist ning pakume koolitusi ja kontsernisiseseid arenemisvõimalusi. VKG Energiast saad suure teadmiste- ja kogemustepagasi.

Panustame hooliva ja inspireeriva töökeskkonna loomisesse meie enam kui 100le töötajale. Väärtustame mitmekesisust ja võrdset kohtlemist. 

Kanname hoolt tootmistegevuse keskkonnamõju vähendamise eest pikendades põlevkivi väärtusahelat ja läbi vastutustundliku kaevandamise, aheraine 100%-lise taaskasutamise ning põlevkiviõli tootmisel tekkiva fenoolveest unikaalsete kullahinnaga peenkemikaalide eraldamise.