Tootmisjuht –

Ühine Eesti ühe juhtiva energeetikaettevõttega!

See on Sinu võimalus juhtida Eesti oma suurtööstust koos spetsialistidest meeskonnaliikmetega ja saada osa mitmekülgsest motivatsioonipaketist.

VKG Energia on stabiilne ettevõte. Olen siin töötanud üle 10 aasta ning mul pole soovi kuskile mujale minna. Energeetika on põnev ja väljakutsuv eriala, kus saab pidevalt uusi teadmisi õppida, areneda ja meeskonnaga koos lahenduste suunas liikuda. Sisekliima kollektiivis on hea, meie tiim on kokku kasvanud ja see teeb igapäevase toimetamise 
edukamaks.

Brandem Baltic OÜ
Copyright © 2022

Küsimuste korral võta ühendust Brandemi värbamiskonsultandi Kaisa Tamverega

LOE LÄHEMALT

VKG Energia on suuruselt teine elektrienergia tootmisettevõte Eestis. Lisaks toodame soojusenergiat ning varustame tööstusettevõtteid tööstusliku auruga. Oleme üks üheksast Viru Keemia Grupp AS-i tütarettevõtetest. Kontsern annab tööd enam kui 1600 inimesele ning on suurim põlevkiviõlitootja maailmas. Jätkame uhkusega 1924. aastal alguse saanud Eesti põlevkivi väärindamise traditsiooni.

Kandideerimistähtaeg tootmisjuhi positsioonile on 20.09.2022

toome inimestele valgust ja sooja!

Jevgeni Aleksejev

Katelde ja turbiinide vanemvalveinsener

Töökultuur VKG Energias on vaba ja avatud: tugev hierarhiline struktuur puudub, kõik saavad vabalt oma ettepanekuid teha ja vajadusel juhtkonna poole pöörduda. Meid viib edasi hea koostöö nii meeskonnaliikmete kui juhtide vahel. Tiheda töö kõrvalt leiame aega koos-viibimisteks: kontserni ühised väljakutsed ja sportlikud üritused, bowlingu õhtud, motivatsiooniüritused ning keemikute ja kaevurite päeva tähistamised.

Svetlana Fjodorova

Veetöötluse osakonna juhataja

VKG Energia on üks kolmest põhitootmisettevõttest kontsernis Viru Keemia Grupp ja üks juhtivaid energeetikaettevõtteid Eestis. Põhifookuses on soojuse- ja elektrienergia tootmine. Samuti on meie kanda tööstuspiirkonna järveveevarustus, põhjaveevarustus ja suruõhuvarustus. Niivõrd laia ampluaaga tootmisettevõtteid on vähe, mis muudab igapäevase töö mitmekülgseks ja huvitavaks. 

Marek Tull

Juhatuse liige

Sinu igapäev VKG Energias

Tootmisjuhina toimetad Kohtla-Järvel asuva tootmise igapäevase strateegilise juhtimisega, tagad üheskoos oma meeskonnaga katkematu tootmisprotsessi ja kaasajastad ning arendad tootmisprotsesse. Samuti planeerid ressursse ja tagad töötajatele ohutu töökeskkonna.

Oled omandanud kõrghariduse või rakenduskõrghariduse energeetika erialal või sarnasel erialal. Omad töökogemust soojusenergeetika ja/või energiatehnoloogia valdkonnas ning osakonnajuhina. Oled motiveeriv meeskonnajuht, kes tunneb soojusenergia tehnoloogia- ja äriprotsesse. Oskad juhtida kulusid ning omad eelarvestamis- ja analüüsioskust. Sinu emakeeleks on eesti või vene keel ja valdad suhtlustasandil ka teist keelt.

1

Miks töötada just VKG Energias?

Mitmetahuline valdkond ja huvitav igapäev

2

Oma ala spetsialistidest koosnev kokkuhoidev meeskond

3

Panust väärtustav töötasu, ametikorteri kasutamise võimalus ja paindlikkus kaugtööks

4

Tervise- ja sporditoetus, sportlikud ühisüritused ja autokompensatsioon

5

Kingitused tööjuubelite ja muude tähtpäevade puhul

KANDIDEERI

+372 5382 1475 

kaisa@brandem.ee

telefonil

emailil

AVATUS

PÜHENDUMUS

ARENG

Edendame läbipaistvust, mitmekesisust ja uusi perspektiive.

Töötame koos ühtse meeskonnana, jagades omavahel teadmisi ja aidates üksteisel edu saavutada.

Oleme uudishimulikud, uuenduslikud ja äritegevusele suunatud, püüeldes pidevalt paremuse poole.

Meie väärtused

Energiatootja VKG Energia koosseisu kuuluvad koostootmisjaam Põhja SEJ, elektrivõrgud elektrienergia edastamiseks, 43 alajaama, auru- ja suruõhuvõrgud, põhja- ja järveveevõrgud ning lubjatehas. 

Toetame Sinu sisseelamist ning pakume koolitusi ja kontsernisiseseid arenemisvõimalusi. VKG Energiast saad suure teadmiste- ja kogemustepagasi.

Panustame hooliva ja inspireeriva töökeskkonna loomisesse meie enam kui 100le töötajale. Väärtustame mitmekesisust ja võrdset kohtlemist. 

VKG Energia otsib oma kollektiivi ka

Peaenergeetikut

LOE LÄHEMALT

Kanname hoolt tootmistegevuse keskkonnamõju vähendamise eest pikendades põlevkivi väärtusahelat ja läbi vastutustundliku kaevandamise, aheraine 100%-lise taaskasutamise ning põlevkiviõli tootmisel tekkiva fenoolveest unikaalsete kullahinnaga peenkemikaalide eraldamise.